Turku  Edu.turku.fi - Opetuksen verkkopalvelut

Internet edu.turku.fi

 

TVT-täydennyskoulutus
TOP-keskus järjestää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutusta Turussa ja yhteistyöpaikkakunnilla. Koulutuksia järjestetään opetushenkilöstölle sekä sivistystoimialan muulle henkilöstölle.

Valtaosa koulutuksesta on kaikille avointa - hankerahoitteiset koulutukset ovat kaikille osallistujille maksuttomia, sen sijaan Turun kaupungin rahoittamilla kursseilla on muiden työnantajien henkilöstöä koskeva osallistumismaksu. Tarkemmat tiedot on ilmoitettu kurssikohtaisesti.

Lukuvuoden koulutustarjonta täydentyy jatkuvasti - poikkea uudelleen tai lähesty meitä toiveella, jos haluamaasi koulutusta ei löydy listalta!

SAP-hakuohje:
Turun kaupungin henkilöstöön kuuluvat ilmoittautuvat koulutuksiin SAP HR -järjestelmässä, kohdasta "Koulutus ja kurssit - Hae sisäiseen koulutukseen". TOP-keskuksen järjestämät koulutukset löytyvät hakusanalla "TOP" (ei toimi Firefox-selaimella) sekä SAP HR:n kurssiluettelosta kohdasta "Sivistystoimiala - Ammatillinen koulutus - Tieto- ja viestintätekniikka".


TVT-täydennyskoulutusta opetushenkilöstölle 2017

Video & iPad alakoulussa (1:1)
Ajankohta: 3.5.2017 klo 9-15
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32 20520 Turku
Sisältö: Kurssipäivän aikana tutustutaan kolmeen videoapsiin, joiden avulla voit luoda monipuolisia videoita oppilaiden kanssa: Puppet Pals Hd, Green screen sekä iMovie. Samalla käydään läpi miten videota voi hyödyntää opetuskäytössä oppilaiden henkilökohtaisten iPadien kanssa.

Koulutus on suunnattu turkulaisille alakoulun opettajille, joiden luokkaan henkilökohtaiset päätelaitteet tulevat syksyllä, mutta osallistua voivat myös muiden luokkien opettajat.

Kouluttajana Teemu Tauriainen TOP-keskuksesta.

Kohderyhmä ja hinta: Koulutus on suunnattu Turun sivistystoimialan opetushenkilöstölle. Maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu 27.4. mennessä SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla "ipad").
Opettajan ohjelmistot II: Piirto- ja kaavio-ohjelmat (Digabi)
Ajankohta: 3.5. klo 12.30-15.30 (Pinta)
ja
9.5. klo 12.30-15.30 (Dia ja Draw)
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32 20520 Turku
Sisältö: Koulutuksessa tutustutaan maksuttomiin piirto- ja kaavio-ohjelmiin Draw ja Dia sekä Pinta-kuvankäsittelyohjelmaan. Ohjelmistot ovat osa lukiossa ja sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa käytettäviä avoimia Digabi-ohjelmistoja, mutta ne soveltuvat hyvin myös muiden kouluasteiden käyttöön.

Koulutus sisältää kaksi iltapäivää.

Kouluttajana Jarkko Lehmuskenttä.

Kohderyhmä ja hinta: Koulutus on suunnattu yleissivistävän opetuksen opetushenkilöstölle ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa Open merkit-täydennyskoulutushanketta. Maksuton.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu 2.5. mennessä. Turun opettajat ilmoittautuvat SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla "Opettajan"). Muut opettajat ilmoittautuvat verkkolomakkeella.
Open merkit -hanke Opettajan ohjelmistot II: Avoimet ohjelmistot (Digabi)
ViLLE ja opintopolut: matematiikka, äidinkieli ja ohjelmointi
Ajankohta: ke 12.4.2017 klo 14-16 ja
ke 19.4. klo 14-16 ja
ti 2.5. klo 14-16

Koulutus sisältää 3 iltapäivää, yht. 6 h.

Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32 20520 Turku
Sisältö: ViLLE on Turun yliopistossa kehitettävä sähköinen oppimisympäristö, joka tutkitusti parantaa oppimistuloksia ja oppilaiden motivaatiota automaattisesti arvioitujen tehtävien, välittömän palautteen ja pelillisyyden ansiosta. ViLLEssä on valmiina opintopolkuja opettajien käyttöön:

Esiopetus: Matematiikka, äidinkieli, ohjelmoinnillinen ajattelu ja integroidut sisällöt
Alakoulut: Matematiikan ja ohjelmoinnin sähköinen opintopolku (1.-6. luokat) Äidinkielen ja kirjallisuuden sähköinen opintopolku (3.-6. luokat)
Yläkoulut: Matematiikan ja ohjelmoinnin sähköinen opintopolku (7. luokka) Ohjelmoinnin opintopolku, Pythonin perusteet

Tutustu opettajien kokemuksiin matematiikan ja ohjelmoinnin opintopolusta ja ohjelmoinnin opintopolusta.

Opintopolusta vielä kiinnostuneille: http://villeteam.fi/fi/projektit/opintopolku ja erityisesti kannattaa kurkata vielä opintopolun materiaaleja

Kohderyhmä ja hinta: Koulutus on suunnattu Turun sivistystoimialan opetushenkilöstölle. Maksuton.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu 6.4. mennessä. Turun opettajat ilmoittautuvat SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla "Ville").
Elokuva ilmaisun ja oppimisen välineenä
Ajankohta: 4.5.2017 klo 9-15
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32 20520 Turku
Sisältö: Valveen elokuvakoulun vetämässä koulutuspäivässä korostuu kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely. Tavoitteena on esitellä elokuvakasvatuksen työskentelytapoja, jotka hyödyntävät ja edistävät kouluopetuksessa oppilaiden uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta. Tällaisia ovat Valveen elokuvakoulussa kehitetyt elokuvakasvatuksen menetelmät, joissa liikkuvaa kuvaa integroidaan eri oppiaineiden opetukseen, ja joiden avulla opitaan elokuvakerronnan perusasioita.

Johdanto-osuudessa esitellään peruskouluihin hyvin soveltuvia menetelmiä, kuten Aikamatka elokuvaan ja Videopensseli. Työpajaosuudessa menetelmiä ja eri oppiaineisiin valmistettuja tehtäviä kokeillaan käytäntöön tekemällä harjoituksia, jotka kehittävät elokuvallista ajattelua sekä ilmaisu- ja tulkintataitoja.

Elokuvakoulun toimintaan ja oppimateriaaleihin, kuten menetelmäoppaisiin, voi halutessaan tutustua etukäteen osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/elokuvakoulu

Kohderyhmä ja hinta: Koulutus on osa MEMO-täydennyskoulutushanketta ja se on suunnattu perusopetuksen opetushenkilöstölle. Maksuton.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu 24.4. mennessä verkkolomakkeella. Turun opettajat ilmoittautuvat LISÄKSI SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla "Elokuva").
Sähköä ja mediaa kirjoihin ja kouluihin
Ajankohta: 5.5.2017 klo 9-15
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32 20520 Turku
Sisältö: Pajassa toteutetaan pienissä ryhmissä mediaprojekti, jonka tavoitteena on läpäisyperiaatteella tutustua multimodaalisen materiaalin tuottamiseen ja jakamiseen. Päivä aluksi tehdään animaatioita, videoita, ja muita sisältöjä, ja tuotetut materiaalit kootaan lopuksi sähköiseksi kirjaksi. Päivän aikana käsitellään myös toimintamalliin olennaisesti liittyviä kysymyksia, kuten tekijänoikeuksia ja mediatuosten jakamiseen sopivia pilvipalveluja.

Tuotettu projekti sidotaan kiinteästi osallistujien oman luokan tai oppiaineen arkityöskentelyyn. Keskeistä pajassa on prosessityöskentely mediavälinein. Mediaa hyödynnetään prosessin eri vaiheissa aina ideoinnista, tiedonhankinnasta tiedon julkaisuun saakka.

Päivän työvälineenä käytetään tablet-laitteita.

Kohderyhmä ja hinta: Koulutus on osa MEMO-täydennyskoulutushanketta ja se on suunnattu perusopetuksen opetushenkilöstölle. Maksuton.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu 24.4. mennessä verkkolomakkeella. Turun opettajat ilmoittautuvat LISÄKSI SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla "Sähköä").
iPad-alkeet
Ajankohta: 10.5.2017 klo 12.30-15.30
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32 20520 Turku
Sisältö: Kurssilla tutustutaan laitteen peruskäyttöön. Aiheina mm. tärkeimmät asetukset, verkkoon liittyminen, sovellusten lataaminen, kameratoiminnot, kansioiden järjestely ja tiedostojen siirtäminen, ohjelmien välillä liikkuminen ja iCloud sekä Apple ID. Osallistujat voivat tuoda mukanaan oman laitteen, tarvittaessa käytettävissä on myös lainalaitteita.

Kouluttajana Teemu Tauriainen TOP-keskuksesta.

Kohderyhmä ja hinta: Koulutus on maksuton Turun sivistystoimialan opetushenkilöstölle, muut opetushenkilöstöön kuuluvat 45 €.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu 4.5. mennessä. Turun opettajat ilmoittautuvat SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla "ipad-alkeet"). Muut opettajat ilmoittautuvat verkkolomakkeella.
Abitin perusteet
Ajankohta: 10.5.2017 klo 9.00-11.45
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32 20520 Turku
Sisältö: Osallistumalla tähän koulutukseen saat selkeän käsityksen Abitti-järjestelmän käyttämisestä lukion arkikäytössä ja koeviikoilla. Aihetta käsitellään katsomalla kokonaisuutta ensin "lintuperspektiivistä" yleiskuvan hahmottamiseksi ja tämän jälkeen pureudutaan yleiskuvan eri osakokonaisuuksiin hiukan tarkemmin ja käytännössä harjoitellen.

Koulutuksen jälkeen osaat perusteet Abitti-koekysymysten laadinnasta (tehtävänannoissa tekstiä, kuvia, taulukoita, monivalintoja ja matemaatikoille kaavoja), osaat viedä laatimasi kokeen käyttöön kurssikokeessa, tiedät miten Abitti-koeverkko saadaan toimintaan Nettiniilon avulla, osaat pitää kokeen opiskelijoille ja lopuksi pisteyttää opiskelijoiden vastaukset.

Kouluttajana Janne Cederberg.

Voit ottaa mukaan oman työkannettavasi, käytettävissä on myös lainalaitteita.

Kohderyhmä ja hinta: Tilaisuus on suunnattu TSO-kuntien (Turku, Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Raisio, Rusko ja Sauvo) opetushenkilöstölle ja se on osa Osaava TSO -hanketta. Maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu verkkolomakkeella. Turun kaupungin työntekijät anovat koulutuspoissaoloa lisäksi SAP HR -järjestelmässä. Kurssipaikka varataan ensijaisesti Webropol-lomakkeen kautta.
Abitin tehokäyttö
Ajankohta: 10.5.2017 klo 12.30-15.00
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32 20520 Turku
Sisältö: Mikäli osaat Abitti-käytön perusteet, on Abitti-tehokäyttökoulutus sinua varten. Koulutuksessa edetään osallistujien kysymysten/toiveiden pohjalta. Käsiteltävinä asioina esimerkiksi liitetiedostojen liittäminen Abitti-kokeisiin Abitin omalla liitetiedostotoiminnolla ja toisaalta Nettiniilon avulla, videot liitteinä (ml. keskustelua videolaadun vaikutuksesta, videomuotokonvertoinnista), eri tiedostotyypit liitteinä (esim. taulukkolaskenta, PDF, GeoGebra, laskintiedostot), Nettiniilon materiaalinjakosivun kustomointi index.html-tiedoston avulla, Abitissa opiskelijalle tarjolla olevat ohjelmistot. 

Kouluttajana Janne Cederberg.

Voit ottaa mukaan oman työkannettavasi, käytettävissä on myös lainalaitteita.

Kohderyhmä ja hinta: Tilaisuus on suunnattu TSO-kuntien (Turku, Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Raisio, Rusko ja Sauvo) opetushenkilöstölle ja se on osa Osaava TSO -hanketta. Maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu verkkolomakkeella. Turun kaupungin työntekijät anovat koulutuspoissaoloa lisäksi SAP HR -järjestelmässä. Kurssipaikka varataan ensijaisesti Webropol-lomakkeen kautta.
Geomedia II: Mobiilisti kentällä
Ajankohta: 10.5.2017 klo 9-15
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32 20520 Turku
Sisältö: Tervetuloa kokeilemaan PaikkaOppi -mobiilisovellusta, jolla tallennat helposti kuvia ja tekstiä oppijoiden kanssa erilaisissa paikoissa, esimerkiksi koulun ympäristössä, harrastuksissa tai kotona.

Aamupäivällä kokeillaan itse tableteilla TOP-keskuksen lähiympäristössä vapaavalintaisesti joko matikkatarinaa, geometristen muotojen tallennusta tai kuvasuunnistusta. Lounaan jälkeen suunnitellaan PaikkaOpin mobiilisovellusta hyödyntävä tehtävä, jota voi käyttää omassa opetuksessa.

Mobiilisovellus toimii iOS-laitteissa ja myös ilman verkkoyhteyttä. Koulutuksessa voi käyttää omaa iPadia tai TOP-keskuksen lainalaitetta. Mikäli käytät omaa laitetta, lataa etukäteen PaikkaOppi Mobiili -sovellus.

Aamupäivän vaihtoehtoiset tehtävät:
a) Geometriaa lähiympäristössä
. Etsitään lähiympäristöstä geometrisia muotoja, kuvataan ne ja tallennetaan kuvat ja mitat (etäisyys, pinta-ala jne) kartalle.
b) Matikkatarina. Suunnitellaan matemaattinen ongelma, joka liittyy lähiympäristöön. Paikalla kuvataan video, jossa kerrotaan ongelmasta. Videot tallennetaan kartta-alustalle.
c) Kuvasuunnistus (liikunta, ympäristöoppi ja/tai kuvataide). Etsitään lähiympäristöstä paikat etukäteen otettujen kuvien perusteella. Paikkoihin liittyy kysymyksiä ympäristöstä. Kysymykset voivat liittyä vaikkapa tiettyjen muotojen tai värien kuvaamiseen, erilaisiin (spontaaneihin) liikuntapaikkoihin ja niiden esittelyyn (mitä niissä voi tehdä) tai lähiympäristön kasveihin. Vastataan kysymyksiin ottamalla kuva ja kirjoittamalla lyhyt vastaus kartalle.

Kouluttajana Virpi Hirvensalo PaikkaOppi-hankkeesta.

Kohderyhmä ja hinta: Koulutus on suunnattu yleissivistävän opetuksen opetushenkilöstölle ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa Open merkit-täydennyskoulutushanketta. Maksuton.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu 4.5. mennessä. Turun opettajat ilmoittautuvat SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla "Opettajan"). Muut opettajat ilmoittautuvat verkkolomakkeella.
Open merkit -hanke Geomedia II: Mobiilisti kentällä
Matematiikan toiminnalliset menetelmät 3.-9.lk ja lukio (täynnä)
Ajankohta: 11.5.2017 klo 10-16
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32 20520 Turku
Sisältö: Opetussuunnitelman pikapäivitys. Koulutuksessa tarjotaan erilaisia toiminnallisia keinoja matemaattisen ajattelun kehittämiseen. Opitaan matematiikan käsitteiden avaamista ja mallintamista sekä toiminnallisilla välineillä että muilla toiminnallisilla menetelmillä.

 • ”Ylhäällä olevat vaan plussataan” Murtolukuja toiminnallisesti ja ymmärtämällä - ei ulkoa oppimalla
  Anu Tuominen, Turun OKL
 • Geometrian opetus Varga-Neményi -menetelmässä
  Anni Lampinen, Varga-Neményi ry
 • Uusi OPS ja matematiikan arvionti: Mitä nyt pitäisi arvioida ja miten?
  Teija Laine, Turun Matikkamaa
 • Miten tukea oppilasta matematiikassa?
  Johanna Keskitalo, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio
 • Sähköinen matematiikan vihko
  Petri Sallasmaa/Salmela, Kerttulin lukio ja FourFerries Oy

Kohderyhmä ja hinta: Koulutus on suunnattu yleissivistävän opetuksen opetushenkilöstölle ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa Open merkit -täydennyskoulutushanketta. Maksuton.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt, koulutus on täynnä.
Open merkit -hanke: Matemaattisten ajattelutaitojen kehittäminen I: Toiminnalliset menetelmät
Ohjelmointi I: Tutustuminen ohjelmoinnin mahdollisuuksiin (täynnä)
Ajankohta: 12.5.2017 klo 9-15
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32 20520 Turku
Sisältö: Koulutuksessa tutustutaan koodaamisen alkeisiin toiminnallisin ja pelillisin keinoin sekä laitteilla että ilman laitteita. Koulutus on tarkoitettu madaltamaan kynnystä opettaa koodaamisen perusteita omille oppilaille.

 • Koodauksen ensiaskelia sekä koneella että ilman konetta
  Maarit Savolainen, Turun Matikkamaa/TOP-keskus
 • Racket-ohjelmointia matematiikan tunneille
  Rita Järvinen, Espoon Matikkamaa
 • ViLLE – Matematiikan ja ohjelmoinnin opintopolut
  Einari Kurvinen ja Mikko-Jussi Laakso, Turun yliopisto
 • eTapIt100 – tabletit apuna pelien ideoinnista toteuttamiseen
  Maarit Savolainen, Turun Matikkamaa/TOP-keskus
Kohderyhmä ja hinta: Koulutus on suunnattu yleissivistävän opetuksen opetushenkilöstölle ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa Open merkit -täydennyskoulutushanketta. Maksuton.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt, koulutus on täynnä.
Open merkit -hanke: Ohjelmointi I: Tutustuminen ohjelmoinnin mahdollisuuksiin
Ideoita esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön
Ajankohta: ti 16.5.2017 klo 9-15
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32 20520 Turku
Sisältö: Koulutus tarjoaa ideoita esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön. Päivän aikana tutustutaan erilaisiin käytännön esimerkkeihin muun muassa iPadien, videoiden, blogin ja Skypen hyödyntämisestä oppilaiden välisessä yhteistyössä. Päivän aikana on myös aikaa omaan harjoitteluun ja materiaalien työstämiseen.

Kouluttajana Sini Lehtomäki Moision koulusta.

Kohderyhmä ja hinta: Koulutus on suunnattu esi- ja alkuopetuksen opetushenkilöstölle ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa Open merkit -täydennyskoulutushanketta. Maksuton.

Ilmoittautuminen: Turun opettajat ilmoittautuvat SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla "ideoita" tai "top"). Muut opettajat ilmoittautuvat verkkolomakkeella.

Open merkit -hanke: Esi- ja alkuopetuksen tvt-yhteistyö
Avoimet TVT-verstaat
Ajankohta:
ma 9.1.2017 klo 13-15
to 2.2. klo 13-15
ma 27.2. klo 13-15
to 23.3. klo 13-15
to 20.4. klo 13-15 
ma 8.5. klo 13-15
ma 22.5. klo 13-15
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32 20520 Turku
Sisältö:
Opettajat voivat työstää opetukseen liittyvää materiaalia itsenäisesti tai saada opastusta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvissä asioissa, esim. erilaisten tietokoneohjelmien ja laitteiden käytössä tai oppimateriaalien etsinnässä ja koostamisessa. Verstastyön tulee olla omaan työhön liittyvää. 

Avoin verstas järjestetään tietokoneluokassa, jossa on käytössä useita ohjelmia oppimateriaalien työstämiseen sekä digikameroita, video- ja dokumenttikameroita, iPadeja ja äänityslaitteita. Opastusta saa myös muiden tablet-laitteiden, Moodle-oppimisalustan tai kosketustaulun käytössä sekä muihin TVT-asioihin liittyen. Tyhmiä kysymyksiä ei ole! :)

Verstas-iltapäivien ohjauksesta vastaa TOP-keskuksen henkilökunta.

TOP-keskuksessa on esillä myös SmartBoardin ja Prometheanin kosketustauluja, joihin voi tulla tutustumaan verstas-ajankohtina.

Kohderyhmä ja hinta:
Vain Turun sivistystoimialan opetushenkilöstölle. Osallistuminen on maksutonta.
Ilmoittautuminen: Erillistä ilmoittautumista ei tarvita, TVT-verstaalle voi saapua joustavasti oman aikataulun mukaan. Osallistua voi yhtenä tai useampana päivänä.


Tietoa koulutuksiin osallistuville
TVT-koulutusmateriaaleja
Muita täydennyskoulutuksia Turussa

Tilaa TOP-keskuksen koulutuskirje

 


Avoimet TVT-verstaat

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Mikko Hirvonen, p.040 673 6058, etunimi.m.sukunimi@turku.fi 

 

  Etusivulle