Turku  Edu.turku.fi - Opetuksen verkkopalvelut

Internet edu.turku.fi

 

TVT-osaamiskartoitusten tuloksia

TOP-keskus kartoittaa Turun kaupungin sivistystoimialan oppilaiden sekä opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja itsearvointiin perustuvan kyselyn avulla. Kyselyt analysoidaan tarkasti ja niistä julkaistaan koontitietoa näillä sivuilla. Lisäksi koulujen rehtoreille lähetetään tarkka koulukohtainen raportti oman koulun oppilaiden ja opettajien vastauksista.

Vuonna 2012 kyselyjä ei tehty, koska uusi TVT-suunnitelma oli astumassa voimaan.

Seuraavat kartoitukset:

  • 6. ja 9. luokan oppilaat: kevät 2015
  • lukion ja ammatti-instituutin opiskelijat: kevät 2016
  • opettajat: kevät 2016

Oppilaat

2014 Turun sivistystoimialan 2. asteen opiskelijoiden TVT-osaaminen 2014  
2013 Turun opetustoimen 6-lk oppilaiden TVT-osaaminen 2013  
  Turun opetustoimen 9-lk oppilaiden TVT-osaaminen 2013  
2011 Turun opetustoimen 6-lk oppilaiden TVT-osaaminen 2011 Avoimet vastaukset -yhteenveto
  Turun opetustoimen 9-lk oppilaiden TVT-osaaminen 2011 Avoimet vastaukset -yhteenveto
2010 Turun opetustoimen 6-lk oppilaiden TVT-osaaminen 2010 Avoimet vastaukset -yhteenveto
  Turun opetustoimen 9-lk oppilaiden TVT-osaaminen 2010 Avoimet vastaukset -yhteenveto
2009 Turun opetustoimen 6-lk oppilaiden TVT-osaaminen 2009 Avoimet vastaukset
  Turun opetustoimen 9-lk oppilaiden TVT-osaaminen 2009 Avoimet vastaukset
2008 Turun opetustoimen 6-lk oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaaminen 2008 Avoimet vastaukset
  Turun opetustoimen 9-lk oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaaminen 2008 Avoimet vastaukset
2007 Turun 6. lk:n oppilaiden TVT-käyttötaitokartoituksen tulokset, k-2007  
  6-klassisternas färdigheter i IKT i Åbo. kartläggnings resultat, v-2007  
  Turun 9. lk:n oppilaiden TVT-käyttötaitokartoituksen tulokset, k-2007  
  9-klassisternas färdigheter i IKT i Åbo. kartläggnings resultat, v-2007  
2006 Turun 9. lk:n oppilaiden TVT-käyttötaitokartoituksen tulokset, k-2006  
2005 Turun 6. lk:n oppilaiden TVT-käyttötaitokartoituksen tulokset, k-2005  (ppt) Tulokset kaavioina
2004 Turun 9. lk:n oppilaiden TVT-käyttötaitokartoituksen tulokset, k-2004  
2003 Turun 6. lk:n oppilaiden TVT-käyttötaitokartoituksen tulokset, k-2003  
  6-klassisternas färdigheter i IKT i Åbo. kartläggnings resultat, v-2003  

Opettajat

2014 Opeka-raportti: Turun sivistystoimialan perusopetuksen ja lukion opettajat

Opeka-raportti: Turun sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen opettajat
Mikä on Opeka?
2010 Turun opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kartoitus Avoimet vastaukset -yhteenveto
2008

Turun opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kartoitus

Avoimet vastaukset
2006 TVT-opetuskäyttökysely Turun opettajille, rehtoreille ja johtajlle  
2004 TVT-opetuskäyttökysely Turun opettajille, rehtoreille ja johtajlle  
2003 TVT-opetuskäyttökysely Turun opettajille, rehtoreille ja johtajille  
2001 Opettajien TVT-käyttäjätaito-kyselyn s-2001 tuloksia

<< Paluu 

 

  Etusivulle