Turku  Edu.turku.fi - Opetuksen verkkopalvelut

Internet edu.turku.fi

 

Palvelut

TOP-keskus kehittää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä Turun kaupungissa. Tähän liittyen tarjotaan mm. seuraavia palveluita:

TVT-täydennyskoulutus

TOP-keskus kouluttaa yli 1 500 opettajaa vuodessa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Ajankohtainen täydennyskoulutustarjontamme on esillä TVT-täydennyskoulutus-sivulla. Myös ilmoittautuminen kursseille tapahtuu ko. sivulla.

Tilauskoulutukset

Turun kaupungin rehtori voi tilata TVT-koulutusta omalle henkilöstölle. Koulutus voi tapahtua TOP-keskuksessa tai koululla. TOP-keskus vastaa normaalisti kouluttajakustannuksista.

Ota yhteyttä: Jouni Paakkinen

Avoimet TVT-verstaat

Avoimissa tieto- ja viestintätekniikan verstaissa tarjotaan Turun sivistystoimialan opetushenkilöstölle pedagogista tukea opetusohjelmien käyttöön ja oppimateriaalien työstämiseen. Verstaspäiviä järjestetään noin kolmen viikon välein.

Lisätietoa ja seuraavat verstasajat

Pedagoginen tuki ja kehittäminen

Teknisestä tuesta vastaa kaupungin IT-palvelut ja sen ServiceDesk. TOP-keskuksen henkilöstö tarjoaa keskitettyä pedagogista TVT-tukea opetushenkilöstölle ja auttaa kehittämistyössä. Pedagogista vertaistukea peruskouluissa ja lukioissa tarjoavat TVT-vastaavat. Moodle-tuesta vastaa Moodle-tukitiimi.

Lisätietoa tukipalveluista

Moodle ja Office 365 -ohjaus:

Pedagoginen lähituki saapuu koululle erikseen sovittavana aikana ja päivystää siellä koulun osoittamassa paikassa ja antaa opettajille ohjausta Moodleen ja Office 365:een liittyen. Rehtori keskustelee opettajiensa kanssa ja tämän perusteella tilaa palvelun paikalle parhaimmin soveltuvana ajankohtana. Palvelutilaukset suoraan Jarkko Lehmuskentälle (etunimi.sukunimi@turku.fi). Myös koulutusta saatavana suoraan koululle.

Opetuksen verkkopalvelut

TOP-keskus kehittää keskitettyjä opetuksen verkkopalveluita ja niitä tarjoavaa portaalisivua edu.turku.fi. Palveluihin kuuluvat oppimisalusta Moodle, Office 365, opetuksen blogipalvelu, julkaisualusta Tuubi, IPTV, keskitetyt sähköiset oppimateriaalit, opetuksen www-palvelin, LinkkiVinkki ja Koulun kokoelmahuone.

Etäkyselytunnit

Etäkyselytunneilla vierailijataho kuten yritys, yhdistys, viranomainen tms. esiintyy verkkovälitteisesti video- ja ääniyhteydellä kouluille. Lyhyiden tilaisuuksien aikana vierailija voi kertoa toiminnastaan ja vastata oppilaiden esittämiin chat-kysymyksiin.

Lisätietoa etäkyselytunneista

Lainalaitteet

TOP-keskus lainaa koulutuskäyttöön tarkoitettuja mobiili- ja lisälaitteita silloin, kun niille ei ole akuuttia käyttöä TOP-keskuksessa. GPS-laitteita voi lainata Oppimateriaalikeskuksesta.

Lisätietoa ja varausohjeet

Osaamiskartoitukset

TOP-keskus kartoittaa TVT-suunnitelmaan kirjatulla tavalla oppilaiden ja opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja itsearviointiin perustuvan kyselyn avulla. Kyselyt analysoidaan tarkasti ja niistä julkaistaan koontitietoa näillä sivuilla. Lisäksi koulujen rehtoreille lähetetään tarkka koulukohtainen raportti oman koulun oppilaiden ja opettajien vastauksista.

TVT-osaamiskartoitusten tuloksia

Tilavuokrauspalvelut

TOP-keskuksen tiloja käytetään muuhunkin sivistystoimialan henkilöstökoulutukseen. Lisäksi muut hallintokunnat voivat vuokrata tiloja. Harkinnanvaraisesti tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille toimijoille.

TOP-keskuksen tilat 

 

  Etusivulle