Turku  Edu.turku.fi - Opetuksen verkkopalvelut

Internet edu.turku.fi

 

Datorn i undervisningen - DIU-centralen

DIU-centralen är en enhet inom Åbo stads rådgivningstjänster. Dess huvudsakliga uppgifter är att utveckla användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen, fortbilda undervisningspersonalen i det ovan nämnda området samt administrera webbtjänster för undervisningen. Denna webbplats upprätthålls av DIU-centralen.

I fortbildning inom informations- och kommunikationsteknik deltar årligen över 1000 lärare, rektorer och skolgångsbiträden runt om i landet. Med utvecklingsprojekt, delvis finansierade av staten och EU, samt regionala och stadens egna utvecklingsåtgärder bemöter vi dagens krav – och förutser också kommande behov. Målsättningen är att stödja lärarna i att använda informations- och kommunikationsteknik i undervisningen effektivt och i enlighet med vars och ens personliga behov och önskemål.

Största delen av utbildningarna är på finska men vid behov ordnar vi skräddarsydd utbildning för svenskspråkiga skolor på rektorernas begäran!


Kontaktuppgifter

Telefon (02) 262 9188
Adress Lemminkäinengatan 32, 20520 Åbo
TriviumCity, 3:e vån. | Karta |Bilder på lokalerna | P-info
Bussar & parkering Busslinjerna 60/600, 32A, 221 och P1 | Tidtabeller | Karta
P-info
Tåg Från Helsingfors till Kuppis station (400 m)
Rutten från Kuppis station

IT-verksamhetens ServiceDesk har ansvaret för arbetsstationernas och nätets tekniska funktionalitet.


Personal

Jouni Paakkinen
verksamhetsledare

050 590 7474
fornamn.efternamn@turku.fi
Saila Visti
planerare

040 179 5422
fornamn.efternamn@turku.fi

Tero Pelander
IT-huvudplanerare

044 907 2120
fornamn.efternamn@turku.fi
Mikko Hirvonen
planerare

040 673 6058
fornamn.m.efternamn@turku.fi
Antti Huttunen
distansundervisning,
expert

050 347 4243
fornamn.efternamn@turku.fi

Jarkko Lehmuskenttä
IT-lärare

044 9073 076
fornamn.efternamn@turku.fi

Virpi Hirvensalo
projektkoordinator

040 197 1393
fornamn.efternamn@turku.fi

Teemu Tauriainen
projektkoordinator, pedagogisk IKT-lärare

040 845 3654
fornamn.efternamn@turku.fi

Maarit Savolainen
lärare i matematik och programmering

040 158 8743
fornamn.efternamn@turku.fi

   

Tjänster

Klicka här

Utvecklingsprojekt som pågår i DIU-centralen

 • Disco idipsum (2017-2018)
  • Teemu Tauriainen
 • Tutor Aboensis - tutorlärare (2017)
  • Jouni Paakkinen
 • Schola Tutor Aboensis - tutorlärareutbildning (2017)
  • Saila Visti
 • Open merkit (2016-2017)
  • Saila Visti
 • Opeka, Oppika ja Ropeka(2014-2018)
  • Saila Visti
 • eTapIt - Suuri opetuspelikokeilu (2016-2017)
  • Maarit Savolainen
 • Osaava TSO II, III / TVT-osio (2015-2017)
  • Mikko Hirvonen ja Antti Huttunen
 • PaikkaOppi Plus 2 ja Uusi PaikkaOppi (2014-2018)
  • Virpi Hirvensalo
 • Digiroihu / TVT-osio (2016-2017)
  • Jarkko Lehmuskenttä ja Antti Huttunen
 • Kolibri (2014-2016)
  • Antti Huttunen
 • Pohjantähti - New Pedagogies for Deep Learning (2014-2017)
  • Jouni Paakkinen

Historia

DIU-centralen grundades i Åbo redan för ett kvartssekel sedan, år 1986, som en del av det riksomfattande DIU-projektet (Datorn i undervisningen). Centralen grundades för att ge regionens lärare fortbildning inom området för den nya "datorundervisningen". Åbo stad har haft ansvaret för DIU-centralens verksamhet ända från början.

DIU-centralens historia 1986–2010 (på finska)

  

 

  Etusivulle