Turku  Edu.turku.fi - Opetuksen verkkopalvelut

Internet edu.turku.fi

 

TVT-hankkeet

Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut (YKÄ) 2012-2014

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa hankkeessa toimivat Turun ohella omilla osahankkeillaan Helsingin kaupunki, Lappeenrannan kaupunki sekä koordinoija Forum Virium Helsinki.

Turun osahankkeessa rakennetaan verkkoon koko hallintokuntaa palveleva lasten ja nuorten oma "viestintäasema", jonne eri oppilaitokset tuottavat lapsilta ja nuorista lähtöisin olevaa sisältöä kuten jutun nettiradioon, videopätkän, tekstijutun kuvilla tai piirustuksen. Palveluun liittyy myös mahdollisuus kommentoida julkaisuja ja ottaa kantaa asioihin. Hankkeen kantavia teemoja ovat lasten ja nuorten osallisuus, yhteisöllisyys sekä mediakasvatus. Oppilaat ja opiskelijat pääsevät viestimään heille tärkeistä asioista, olemaan osallistuvia kansalaisia. Asia kytkeytyy hyvin mm. oppilasparlamenttien ja oppilaskuntien toimintaan.

Tavoitteena on myös lisätä laajentuneen sivistystoimialan yhteisöllisyyttä tuomalla sen osasten arjen toimintaa näkyväksi ja kuuluvaksi toisaalta koko organisaation sisällä, toisaalta ympäröivässä yhteisössä – nostaa kasvatus- ja opetustoimen yksiköt entistäkin näkyvämmäksi toimijoiksi kaupunkiyhteisössä. Lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden esitellä toimintaansa ja tuoda keskusteluun heille tärkeitä asioita.

Hankkeesta tehdään opetus- ja kasvatustyötä palveleva. Hankekoordinaattori näkyy kouluilla, eli on myös paikan päällä perehdyttämässä opettajia sisällöntuotantoon ja toimii yhteistyössä lasten ja nuorten kanssa. Edellä mainittujen "lopputuotteiden" rinnalla vähintään yhtä tärkeä osa projektia on oppimis- ja innovointiprosessi, jossa oppilaat ja opiskelijat toimivat sisältöä valmistellessaan, liittyen esim. perusopetuksen OPSin aihekokonaisuuksiin Viestintä ja mediataito ja Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys sekä ainekohtaisiin tavoitteisiin.

YKÄ-hankkeessa kehitetty Tuubi-julkaisualusta avattiin 28.1.2013.

Malli: Osallistavan mediakasvatuksen koulutuskonsepti

Malli: Yhteisöllisen viestintäaseman rakentaminen

Tuubi

Mikäli koulusi haluaa saada opastusta mediaopetuksessa ja Tuubi-alustan käytössä, otathan yhteyttä TOP-keskukseen! Kuuntele Radio City Turun haastattelu 30.10.2012
radiocity.mp3
Haastattelijana Maisku Holmström

 

Salla Sissonen
hankekoordinaattori 2012-2014

Yhteydenotot hankkeen päätyttyä:
Jouni Paakkinen

Tietokone opetuksessa - TOP-keskus
Lemminkäisenkatu 32 (Trivium)
20520 Turku
edu.turku.fi
 

 

  Etusivulle