Turku  Edu.turku.fi - Opetuksen verkkopalvelut

Internet edu.turku.fi

 

Tietotekniikan tietopaketti

Tukiorganisaatiot

Vikatilanteet

Kullakin koululla on yksi opettaja, joka toimii TVT-vastaavana. Hän voi avustaa pienissä ongelmissa.

Laitteiden ja ohjelmistojen vikatilanteissa viestit ohjataan kaupungin yhteiseen ServiceDesk-palveluun. Jätä tukipyyntö osoitteessa https://servicedesk.turku.fi/. Portaaliin kirjaudutaan käyttäen ADTURKU-tunnusta ja salasanaa (sähköpostitunnus). OPAS-verkon koneella käytettäessä Internet Explorer -selainta tunnus on annettava muodossa adturku\tunnus.

ServiceDeskiin voi myös soittaa. Sisäverkon puhelinnumero on 27000. Koko numero on (02) 2627000. Servicedeskiin ei voi enää lähettää sähköpostia.

Puhtaasti opetuksen verkkopalveluihin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä myös TOP-keskukseen.

Pedagoginen vertaistuki ja ohjelmistojen käyttötuki

TVT-vastaava on opetustehtävänsä ohella TVT-tukea antava opettaja. Tässä vaiheessa järjestelmä ei ulotu varhaiskasvatukseen. Ammatti-instituutissa TVT-vastaavan rooli rajoittuu yhteyshenkilönä toimimiseen. Tukea voidaan antaa välituntisin, oppituntien jälkeen tai oppituntien aikana (ei muuta omaa opetusta samanaikaisesti). Tärkeintä on, että TVT-vastaava on opettajien tavoitettavissa tavalla, joka palvelee parhaiten yksikön tarpeita.

TVT-vastaavan tarkempi toimenkuva löytyy TVT-suunnitelman liitteestä 1.

Moodle-tuki

Moodle-tukea antaa Moodle-tukitiimi, jonka tavoittaa osoitteesta
moodletuki-miuku-turku.fi.

Office 365 -tuki

Ota yhteys: Jarkko Lehmuskenttä.

Muu keskitetty pedagoginen tuki

Ks. TOP-keskuksen henkilöstö.

Koulutus

Opettajille tieto- ja viestintätekniikan koulutusta järjestää mm. sivistystoimialan oma TOP-keskus. Sen kurssit ovat henkilökunnalle ilmaisia. TOP-keskuksen koulutustarjonta sisältää tietyn aiheen koulutuksen lisäksi myös vapaamuotoisia TVT-verstaita.

Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä

Opetustoimen johtajan päätöksellä elokuussa 2010 perustettiin Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä kehittämään tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa.

Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä toimii asiantuntijaryhmänä toimialan ja IT-toiminnan rajapinnassa. Voit olla yhteydessä myös TVT-ryhmään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistarpeita koskien.

Nykyinen kokoonpano

  varsinainen jäsen varajäsen
varhaiskasvatus Ulla Soukainen Anne Siipola
alakoulut Ilkka Kaljonen Jukka Laine
yläkoulut Markus Luoma Maarit Savolainen
lukiot Juho Airola Ville Vehmanen
ammatillinen koulutus Kalle Ojanen Marianna Virtanen
aikuiskoulutus Tero Nummila Markku Pennanen
IT-palvelut Tero Nylund  
IT-palvelut Kari Rajanaro  
TOP-keskus Jouni Paakkinen (pj)  
TOP-keskus Saila Visti (siht.)  
TOP-keskus / verkko-opetus Jarkko Lehmuskenttä  

 

Osoitteet muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi.

<< Paluu 

 

  Etusivulle