Microsoftin Take a test on koetilanteita varten luotu palvelu, joka estää vastaajaa käyttämästä nettiselainta tai muita tietokoneen ohjelmia kokeen tekemisen aikana. Take a test toimii hyvin esimerkiksi Formsilla tehtyjen lomakkeiden kanssa. Palvelun käyttäminen edellyttää vastaajilta Windows 10 -käyttöjärjestelmällä varustettuja tietokoneita.

Take a test -koelinkki muodostetaan näin

  • Kopioi kokeen (esim. Forms-lomakkeen) osoite leikepöydälle
  • Muodosta koelinkki esimerkiksi Windowsin muistiossa osoitteesta
    ms-edu-secureassessment:<LINKKI>#enforceLockdown
    ja korvaa <LINKKI> leikepöydälle kopioimallasi osoitteella, esim.
    ms-edu-secureassessment:https://www.turku.fi#enforcelockdown
  • Välitä koelinkki oppilaille liittämällä se esimerkiksi Luokan muistikirjaan tai sähköpostitse
  • Kun oppilas menee selaimella koelinkin osoitteeseen, hänen tulee hyväksyä koneen esittämät hallintaan liittyvät vahvistuskysymykset. Tämän jälkeen oppilas pääsee tekemään kokeen suljetussa ympäristössä.
Miten teettää koe suljetussa ympäristössä?