Sivistystoimialalla on käytössä oma WordPress-blogialusta. Kaikki blogiin laitettu sisältö tallentuu sivistystoimialan palvelimelle eivätkä blogisivustot sisällä mainoksia. Blogipalveluun pääset edu.turku.fi-etusivun linkistä tai suoraan osoitteella https://blog.edu.turku.fi.

Kirjautuminen

Palveluun kirjaudutaan omalla OPAS-tunnuksella. Jos sinulla on OPAS-tunnus mutta et tiedä tai olet unohtanut sen salasanan, katso ohjeet salasanan vaihtamiseen täältä.

Joissain poikkeustapauksissa blogiin on saatettu luoda erillinen tunnus esimerkiksi päiväkodin nimellä. Mikäli tällaisten tunnusten kanssa tulee ongelmia, ota yhteys TOP-keskukseen.

Uuden blogin perustaminen

Uuden blogin voi tilata TOP-keskuksesta lähettämällä sähköpostia Tero Pelanderille, Antti Huttuselle tai Saila Vistille (etunimi.sukunimi@turku.fi, kts. Yhteystiedot).

Blogin luontia varten tarvitaan nimi, joka tulee osaksi blogin osoitetta ( https://blog.edu.turku.fi/nimi). Nimeä ei pääsääntöisesti muuteta, joten valitse se huolella. Nimi ei ole sama asia kuin blogin otsikko, joka puolestaan näkyy usein isolla blogin ylälaidassa; otsikkoa voit muuttaa itse milloin haluat.

Nimi voi sisältää vain pieniä kirjaimia (a-z), numeroita ja väliviivan. Ääkkösiä (åäö) ei voi käyttää. Jos kyse on perusopetuksen tai varhaiskasvatuksen yksikön kotisivuista, nimen tulee sisältää koulun tai yksikön nimi. Päivähoitoyksiköiden ja päiväkotien nimissä tulee olla pääte phy tai pk.

Esimerkkejä: marttikuvis, karsamakiteamy2k, runosmakimusiikki, aunelanpienluokka, nummenpakanoppilaskunta, sirkkalaskola, rahjekadunphy.

Teeman valitseminen

Peruskoulun ja varhaiskasvatuksen yksiköiden kotisivut

Jos blogi on tarkoitettu peruskoulun tai päiväkodin kotisivuksi, noudata blogin luonnissa näiden esimerkkisivujen ohjeita:

Peruskoulujen mallipohja
Päiväkotien mallipohja

Projekteihin ja hallintoon liittyvät sivustot

Projekteihin ja/tai hallintoon liittyvissä blogeissa, jotka eivät ole koulun tai päiväkodin tavallisia kotisivuja, voi käyttää erityisesti tätä tarkoitusta varten tehtyä teemaa ”Twenty Sixteen sivistystoimialan yleinen”.

Muut blogit ja sivustot

Luokkien ja eskariryhmien omat blogit, leirikoulublogit, opettajien opetusvinkkiblogit, hankeblogit jne. voivat vapaasti valita teeman WordPressin valikoimasta (pl. yllä mainitut teemat). Varmista kuitenkin kokeilemalla, että valitsemasi teema toimii hyvin myös mobiililaitteilla.

Blogin käyttäjät ja käyttöoikeudet

Kun tilaat blogin, sinusta tulee blogin pääkäyttäjä. Voit lisätä uusia käyttäjiä (opettajia tai oppilaita) ohjausnäkymässä kohdassa Käyttäjät => Add User => Syötä käyttäjän OPAS-tunnus ja haluttu käyttöoikeustaso. Oppilaille ei tule antaa pääkäyttäjäoikeuksia.

Käyttöoikeustasot lyhyesti:

  • Pääkäyttäjä (administrator): kaikki oikeudet
  • Päätoimittaja (editor): sivujen ja kaikkien artikkeleiden luonti ja muokkaus
  • Kirjoittaja (author): omien artikkeleiden luonti, muokkaus ja julkaisu
  • Avustaja (contributor): omien artikkeleiden luonti ja muokkaus (ei julkaisuoikeutta)
  • Tilaaja (subscriber): Blogin seuraaminen (ei muokkausoikeuksia)

Saavutettavuus

Uusi saavutettavuuslaki on tullut voimaan 1.4.2019 koskien kaikkea julkishallinnon verkkosivustoja, digitaalisia palveluja, mobiiliratkaisuja, sosiaalista mediaa. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat kaupungin strategian mukaisesti asukkaiden ja asiakkaiden arvostamista, helposti saatavia palveluja ja turvallista elinympäristöä. Asia koskee mm. koulujen, lukioiden ja päiväkotien omia kotisivuja.

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

Miten tarkistan sivuston saavutettavuuden?
Ohjeita ja lisätietoa saavutettavuudesta MeTkussa (Ohjeet => Tietohallinto => Saavutettavuus)
Lue lisää saavutettavuusdirektiivistä Valtionvarainministeriön kotisivuilta