Turun opetusverkko syntyi 1993, kun saatiin kiinteä verkkoyhteys. Oma tkukoulu.fi-aluetunnus otettiin käyttöön 1995. Opetuksen oma www-palvelin tarjoaa hallinnon palveluista ja julkaisujärjestelmien rajoitteista vapaan toimintaympäristön ja mahdollistaa vapaan ja innovatiivisen kehittämistyön. Omassa Linux-ympäristössä kunkin aikakauden uutuuden: oppimisalustan, videoneuvottelupalvelun, blogialustan ym. kokeileminen on ollut mutkatonta ja myös taloudellista. Turun opetuksen palvelin oli Opetusministeriön ja Kopioston vuonna 2004 tekemän, opettajille kohdennetun tutkimuksen mukaan kolmanneksi suosituin verkkomateriaalien lähde koko Suomessa. Vuoden 2012 alusta palvelin on toiminut osoitteessa edu.turku.fi.

Turun kaupungin kouluilla ja jokaisella opetushenkilöstöön kuuluvalla on itsenäinen julkaisumahdollisuus opetuksen www-palvelimella. Palvelimella toimivat myös monien hankkeiden omat sivustot. Palvelimen kautta on saatavana runsaasti erilaista verkko-oppimateriaalia, joista suuri osa on kaikkien verkonkäyttäjien käytössä.

Palvelimella toimii myös useita sivustoja omalla domain-tunnuksella, esimerkiksi:
elamyspolku.fi | oppilaanohjaus.fi | kieliluokat.fi | perunakellari.fi | paikkaoppi.fi | tso-foorumi.fi |munduunipeli.fi | avoimetammatillisetopinnot.fi

Käyttäjien omia sivuja

Www-tilan käyttöönotto

Henkilökohtaiset sivut

Kaikilla opettajilla on mahdollisuus saada oma, henkilökohtainen julkaisutilansa palvelimella users.edu.turku.fi. Opinnoissaan www-julkaisuoikeuksia tarvitsevilla TAI:n opiskeiljollla on myös mahdollisuus julkaista.

Tiedostot siirretään omaan kotihakemistoon luotavaan kansioon ”WWW” (huomaa isot kirjaimet) esim. WinSCP-ohjelmalla. Sivut tulevat tällöin näkyville osoitteeseen users.edu.turku.fi/tunnus/.

Ohje henkilökohtaisten sivujen tekijöille

Ongelmatilanteissa ja käyttöoikeusasioissa auttaa Tero Pelander.

Muut sivut

Hankkeen tms. www-tilan käyttöön palvelimella info.edu.turku.fi voidaan ylläpitäjäksi määrittää koulun TVT-vastaava tai muu henkilökuntaan kuuluva henkilö/henkilöt.

Ohje sivujen ylläpitäjälle

Käyttösääntöjä

Opetusverkossa ns. opettajatason tunnuksilla julkaistavan www-materiaalin tulee olla sisällöltään opetukseen liittyvää, yleisesti opettajia/oppilaita/opiskelijoita kiinnostavaa ja asiapitoista. Kaikki kaupallisuus, mainonta, kaupalliset linkit yms. ovat Turun opetusverkossa kiellettyjä.

Käyttäjän palvelimelle lataama aineisto on muiden verkonkäyttäjien käytössä korvauksetta. Maksullista aineistoa ei saa välittää. Tekijänoikeudet aineistoon säilyvät tekijällä.

Ylläpidolla on oikeus poistaa opetusverkkoon sopimattomaksi katsomansa aineisto ilmoittamatta asiasta etukäteen käyttäjälle.

Ilmoitukset väärinkäytöstä

TOP-keskuksen henkilöstö