Vikatilanteet

Kullakin koululla on yksi opettaja, joka toimii TVT-vastaavana. Hän voi avustaa muita opettajia pienissä ongelmissa.

Laitteiden ja ohjelmistojen vikatilanteissa opettaja jättää palvelupyynnön kaupungin yhteiseen ServiceDesk-palveluun. Henkilöstö voi myös soittaa numeroon (02) 2627000.

Kaikki 4.-9. luokan henkilökohtaisia oppilaslaitteita koskevat huoltopyynnöt tehdään Servicedesk-palvelun kautta, erityisesti alarivin ”SITO”-painikkeilla, jotka näkyvät vain TVT-vastaaville (ei puhelimitse).

Puhtaasti opetuksen verkkopalveluihin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä myös TOP-keskukseen.

Pedagoginen tuki

Moodle-tuki

Moodle-tukea opettajille antaa Moodle-tukitiimi, jonka tavoittaa osoitteesta moodletukiturku.fi.

Office 365 -tuki

Antti Huttunen
Jarkko Lehmuskenttä

Muu pedagoginen tuki

Ks. TOP-keskuksen henkilöstö.

Perusopetusta palvelevat koulukohtaiset tutoropettajat sekä TOP-tutorit.

Oppilaat ja opiskelijat

Em. tukipalvelut koskevat henkilöstöä. Oppilaat ja opiskelijat ottavat tuen tarpeessa yhteyttä oman oppilaitoksen opettajiin tai opintosihteeriin.