Opetuksen tueksi

Turun OPS 2016

Turun perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelmablogi.

STEAM Turku

STEAM Turku tarjoaa eri kouluasteet yhdistävän tiede- ja teknologiapolun, jonka kautta eri-ikäisille lapsille ja nuorille aukeaa laaja mahdollisuus oppia tieteitä ja teknologiaa.

Tuubi

Turun oppilaitosten julkaisualusta.

Elämyspolku

Elämyspolku on suunnitelma, jossa hyödynnetään erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä ja jossa työskentelyä viedään säännöllisesti ulos luokkahuoneesta. Elämyspolku on myös tapa toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Lukupolku

Lukupolku on koulun ja kirjaston yhteinen oppimisympäristö, joka innostaa ja kannustaa monipuoliseen lukemiseen ja kirjallisuuden harrastamiseen.

Monikulttuurinen opetus

Ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa monikulttuurisesta opetuksesta Turussa.

Turun Matikkamaa

Turun Matikkamaassa kehitetään matematiikan opetusta alakoulusta lukioon ja tarjotaan koulutusta opettajille.

Oppimateriaalikeskus

Materiaalia Turun kouluille lainattavaksi.

Etäopetus Turussa

Tietoa ja ohjeita Turun kaupungin perusasteen etäopetuksesta.

Etäopetus.fi

Etäopetukseen liittyviä menetelmävinkkejä, materiaaleja, laadukkaita infovideoita ja tutkittua tietoa.

Kieliluokat.fi

Tietoa Turun kieliluokkaopetuksesta.

Maailmankoulu

Maailmankoulu on globaali- ja kehityskasvatuksen tukipalvelu opettajille ja kasvattajille.

Oppiaineisiin

Pedagogisia malleja (Paussi)

Disco Idipsum -hankkeen opetiimien kehittämiä pedagogisia oppimalleja eri oppiaineisiin. Mallit on testattu käytännössä ja niitä on tarjolla useisiin eri oppiaineisiin – ja myös monialaisesti.

kartta.nyt

Open apuna paikkatietomaailmassa. Tietoa karttapalveluista, paikkatiedosta ja avoimista kartta-aineistoista kouluopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Voit hyödyntää niitä eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Kielitietoisesti koulussa

Kielitietoisesti kouluissa on varhennetun kielenopetuksen ja kielitietoisuuden lisäämisen kaksivuotinen kehittämis- ja kokeiluhanke, jonka sivuilta löydät vinkkejä aiheeseen liittyen.

Kielireppu

Turun Kielitivoli-hankkeen tuottamaa materiaalia kielenopiskeluun motivointiin.

Moped

Monikulttuurisen opetuksen palkittu sivusto on suunnattu kouluikäisten lasten opettajille ja heidän vanhemmilleen. Mopedista löytyy monenlaista tärkeää tietoa koulun arkipäivästä sekä käyttövalmista oppimateriaalia.

Oppilaanohjaus

Sivusto sisältää linkkejä ja materiaalia opetussuunnitelman rajaamalta aihealueelta ja se on koottu Turun seudulla tehtävän ohjaustyön tueksi.

Verkostot

Turun seudun opetustoimen foorumi (TSO)

13 kunnan opetussektorin muodostama yhteistyöverkosto. Sivulla tietoa mm. yhteisistä koulutuksista.

Turun kouluvaarit

Kouluvaarit ovat joukko vapaaehtoisia, yli 55-vuotiaita miehiä, jotka haluavat olla alakoulun oppilaiden ja opettajien apuna.

Turun seudun etärengas

Turun seudun toisen asteen etä- ja verkko-opetusrenkaaseen kuuluvat Turun, Kaarinan, Liedon, Nousiaisten, Naantalin, Paimion, Paraisten, Raision ja Elisenvaaran lukiot sekä Turun ammatti-instituutti.

Länsi-Suomen aikuislukioiden verkosto

Aikuislukioilla on yhteinen reaaliaineiden verkkokurssien tarjotin (reaalirengas), josta löytyy myös muita lukiokursseja.