Digipolut

Turun digipolut on rakennettu opettajien tueksi edistämään yhdenvertaisuutta turkulaisten lasten ja nuorten osaamisen kehittymisessä. Ne kuvaavat käytännönläheisesti varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaista medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Elämyspolku

Elämyspolku on suunnitelma, jossa hyödynnetään erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä ja jossa työskentelyä viedään säännöllisesti ulos luokkahuoneesta. Elämyspolku on myös tapa toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Etäopetus Turussa

Tietoa ja ohjeita Turun kaupungin perusasteen etäopetuksesta.

Kieliluokat.fi

Tietoa Turun kieliluokkaopetuksesta.

Kirjasarjapalvelu

Turun kaupunginkirjaston kirjasarjapalvelu (ent. Turun Oppimateriaalikeskus) auttaa Vaski-alueen kouluja silloin, kun samaa kirjaa tarvitaan esimerkiksi koko luokalle. Kirjasarjapalvelun kirjat ovat lainattavissa valmiina kirjapaketteina.

Koulun kokoelmahuone

Valokuvia koulukäyttöön.

Lukupolku

Lukupolku on koulun ja kirjaston yhteinen oppimisympäristö, joka innostaa ja kannustaa monipuoliseen lukemiseen ja kirjallisuuden harrastamiseen.

Maailmankoulu

Maailmankoulu on globaali- ja kehityskasvatuksen tukipalvelu opettajille ja kasvattajille.

Molla ABC

Molla ABC on esiopetusikäisille suunnattu suomenkielinen oppimispeli tekstauskirjainten ja numeroiden piirtämisen harjoitteluun. Saatavana myös iOS-laitteille App Storesta.

Monikulttuurinen opetus

Ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa monikulttuurisesta opetuksesta Turussa.

Oppimisen tuen palvelusivusto

Oppimisen tuen palvelusivusto on luotu opetushenkilöstön työvälineeksi oppimisen tuen asioihin. Sivuston avulla kootaan yhteen, tuodaan näkyväksi ja edelleen kehitettäväksi tuen polku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Sivuston tarkoituksena on auttaa opetushenkilöstöä tuen asioissa ja yhdenmukaistaa kaupungin tasolla tuen antamiseen liittyviä asioista.

OPS 2016 (Turku)

Turun perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelmasivusto.

PoTkuri

Turun perusopetuksen henkilökunnan tietopankki

STEAM Turku

STEAM Turku tarjoaa eri kouluasteet yhdistävän tiede- ja teknologiapolun, jonka kautta eri-ikäisille lapsille ja nuorille aukeaa laaja mahdollisuus oppia tieteitä ja teknologiaa.

TET-tori

TET-torilla oppilas voi hakea TET-paikkojen yhteystietoja eri hakukriteereillä.

Varhaiskasvatuksen pedagogiset digivinkit

Sivustoa päivittävät Turun kaupungin varhaiskasvatuksen digitutorit ja TOP-keskus.

Yhteiskehittämisen ohjeet

Yritysten ja koulujen yhteiskehittämiseen on laadittu selkeä ja vaihe vaiheelta prosessissa ohjaava opas. Löydät oppaan liitetiedostoineen tältä sivulta.

Oppiaineisiin

Kartta.nyt

Open apuna paikkatietomaailmassa. Tietoa karttapalveluista, paikkatiedosta ja avoimista kartta-aineistoista kouluopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Voit hyödyntää niitä eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Kielitietoisesti koulussa

Kielitietoisesti kouluissa on varhennetun kielenopetuksen ja kielitietoisuuden lisäämisen kaksivuotinen kehittämis- ja kokeiluhanke, jonka sivuilta löydät vinkkejä aiheeseen liittyen.

Moped

Monikulttuurisen opetuksen palkittu sivusto on suunnattu kouluikäisten lasten opettajille ja heidän vanhemmilleen. Mopedista löytyy monenlaista tärkeää tietoa koulun arkipäivästä sekä käyttövalmista oppimateriaalia.

Oppilaanohjaus

Sivusto sisältää linkkejä ja materiaalia opetussuunnitelman rajaamalta aihealueelta ja se on koottu Turun seudulla tehtävän ohjaustyön tueksi.

Pedagogisia malleja (PoTkuri)

Disco Idipsum -hankkeen opetiimien kehittämiä pedagogisia oppimalleja eri oppiaineisiin. Mallit on testattu käytännössä ja niitä on tarjolla useisiin eri oppiaineisiin – ja myös monialaisesti.

Venäläinen taide tutuksi

Sisältää alasivustot Kalevala yhdistää, 20 venäläistä taiteilijaa ja 40 venäläistä maalausta.

Opetuksen resurssipalvelin

Tällä hetkellä saatavana:

  • Turun taidemuseon arkisto – maalauksia digikuvina
  • Vanhoja opetuskuvatauluja

Opetusverkossa resurssipalvelimelle pääsee kirjautumatta. Ulkoverkosta (esim. kotoa) kirjaudutaan omalla OPAS-tunnuksella ja salasanalla.

Siirry resurssipalvelimen materiaaleihin tästä (vain edu.turku.fi -käyttäjät)

Verkostot

Digikilta

Digikilta on esi- ja perusopetuksen järjestäjien verkosto, jossa hyödyllinen tieto ja kokemukset jaetaan kaikille eteenpäin OPH:n rahoituksen tukemana. Turku on mukana verkostossa. Sivustolla tietopankki täynnä hyödyllistä kokemus- ja tutkimustietoa.

Innokas

Innokas-verkosto ohjaa kouluja luovuuteen ja innovatiivisuuteen teknologian avulla. Turku on mukana Innokas-verkoston toiminnassa.

Kouluvaarit

Kouluvaarit ovat joukko vapaaehtoisia, yli 55-vuotiaita miehiä, jotka haluavat olla alakoulun oppilaiden ja opettajien apuna.

Länsi-Suomen aikuislukioiden verkosto

Aikuislukioilla on yhteinen reaaliaineiden verkkokurssien tarjotin (reaalirengas), josta löytyy myös muita lukiokursseja.

Turun seudun etärengas

Turun seudun toisen asteen etä- ja verkko-opetusrenkaaseen kuuluvat Turun, Kaarinan, Liedon, Nousiaisten, Naantalin, Paimion, Paraisten, Raision ja Elisenvaaran lukiot sekä Turun ammatti-instituutti.

Turun seudun opetustoimen foorumi (TSO)

Varsinais-Suomessa toimivien opetuksenjärjestäjien muodostama yhteistyöverkosto.