Tietokone opetuksessa – TOP-keskus

TOP-keskus on Turun kaupungin Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden yksikkö, jonka päätehtäviä ovat kasvatuksen ja opetuksen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen, opetushenkilöstön täydennyskoulutus em. aihealueella sekä opetuksen yhteisten verkkopalvelujen kehittäminen yhteistyössä kaupungin IT-palveluiden kanssa. Tätä edu.turku.fi-sivustoa ylläpitää TOP-keskus.

TVT-täydennyskoulutukseen osallistuu vuosittain yli 1700 opettajaa, rehtoria ja koulunkäynninohjaajaa Turusta ja eri puolilta maata. Valtion ja EU:n avustamilla kehittämishankkeilla sekä alueellisilla ja kaupungin sisäisillä kehittämistoimilla vastataan tämän päivän tarpeisiin – ja pyritään olemaan askeleen edellä. Päämääränä on tukea opettajia tieto- ja viestintäteknologian tehokkaassa opetuskäytössä, jokaisen henkilökohtaisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.


Henkilöstö

Jouni Paakkinen

toiminnanjohtaja

050 590 7474

etunimi.sukunimi@turku.fi

Yksikkövastaava

Mikko Hirvonen

suunnittelija

040 673 6058

etunimi.m.sukunimi@turku.fi

Koulutussuunnittelu, kehittämishankkeet, iPad-asiat, mobiililaitehallinta

Saku Holmqvist

suunnittelija

040 6344 770

etunimi.sukunimi@edu.turku.fi

Perusopetuksen digitutor, Digipolku-hanke

Antti Huttunen

suunnittelija

040 624 0233

etunimi.sukunimi@turku.fi

Koulutussuunnittelu, katsomusaineiden etäopetus, Microsoft 365

Anne Suonvieri

suunnittelija

040 624 1418

etunimi.sukunimi@turku.fi
etunimi.sukunimi@edu.turku.fi

Digi varhaiskasvatuksessa, koulutukset, Opeka-, Oppika- ja Vopeka-palvelut

 

Suvi Aflecht

suunnittelija

040 624 0567

etunimi.sukunimi@turku.fi
etunimi.sukunimi@edu.turku.fi

Varhaiskasvatuksen digitutor, uudet lukutaidot

Saila Visti

suunnittelija

040 1795 422

etunimi.sukunimi@turku.fi

Koulutussuunnittelu

Juho Ellilä

AV-suunnittelija

044 907 4274

etunimi.sukunimi@turku.fi

 

Tero Pelander

IT-pääsuunnittelija (IT-palv.)

044 907 2120

etunimi.sukunimi@turku.fi

Opetuksen verkkopalveluiden kehittäminen

Pia Kurppa-Graf

toimistosihteeri

040 648 6401

etunimi.sukunimi@turku.fi

Koulutusilmoittautumiset, lainalaitteiden varaukset, tilavaraukset

Jukka Grönqvist

digitutor, perusopetus

040 193 7753

etunimi.sukunimi@edu.turku.fi

Uudet lukutaidot

Seppo Pukonen

hankepäällikkö, DigiOne

040 724 2198

etunimi.sukunimi@turku.fi

Taru Pätäri

DigiOne-rehtori

050 432 3684

etunimi.sukunimi@turku.fi

Kaisa Perämäki

DigiOne-koulusihteeri

040 166 2185

etunimi.sukunimi@turku.fi


Historiaa

TOP-keskus perustettiin Turkuun jo yli kolme vuosikymmentä sitten, vuonna 1986, osana valtakunnallista TOP-projektia (Tietokone opetuksessa). Keskus perustettiin alueelliseksi opettajien täydennyskouluttajaksi uuden ”tietokoneopetuksen” alueella. Turun kaupunki on vastannut TOP-keskuksen toiminnasta alusta saakka.

TOP-keskuksen historia 1986-2010