TVT-suunnitelman kansi

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma 2023 – 2026

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma (TVT-suunnitelma) on toimintaa tukeva asiakirja, jossa määritellään sekä koko kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuutta (KOPA) että sen yksittäisiä palvelualueita koskevia keskeisimpiä TVT- ja opetuksen IT-kehittämisen kohteita. Kuvaukset liittyvät toimintakulttuuriin, oppijoiden ja henkilökunnan osaamiseen sekä osaamisen kehittämiseen, tarvittaviin teknologiaratkaisuihin sekä tekniseen ja pedagogiseen tukeen.

Pedagogisia tavoitteita varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen on kytketty liitteenä oleviin Turun digipolkuihin.


Liite 1

Liite 2


Plan för användningen av IKT i undervisningen 2023 – 2026


Bilaga 1

Bilaga 2