Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma 2023 – 2026

Uusi TVT-suunnitelma valmistuu vuoden 2023 alkupuolella. Löydät siihen liittyvät Turun uudet digipolut alla olevasta linkistä.


Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma 2019 – 2022


Liite 1: Vuosiluokkaistettu tavoitetaulukko koulukohtaisten digipolkujen pohjaksi (perusopetus, PDF)

Liite 2


Plan för användningen av IKT i undervisningen 2019 – 2022


Bilaga 1: Tabell över målsättningar per årskurs som grund för skolspecifika digitala stigar (grundläggande utbildning, PDF)

Bilaga 2