Ajankohta, aihe ja kohderyhmät
Verkkokurssi, jatkuvasti saatavilla
Tietoturvan ja tietosuojan verkkokurssi

Verkkokurssi, jatkuvasti saatavilla
Ergonomiaa opetushenkilöstölle -verkkokurssi

Verkkokurssi, jatkuvasti saatavilla
Office-ohjelmia itseopiskeluna (koko kevätkausi)

17.1.2023 - 4.5.2023
Innovatiiviset opettajat (Innokas) (etä)

25.1.2023 - 23.3.2023
Kiinnostaako ohjelmointi ja robotiikka 2.0 (Innokas)

25.1.2023 - 26.4.2023
Luovaa teknologiaosaamista varhaiskasvatukseen (Innokas)

26.1.2023 - 16.2.2023 klo 13:00 - 15:00
Avoimet lähteet, tiedonhaku ja lähdekritiikki

30.1.2023 - 31.5.2023
Lukiomatematiikan sähköisen opetuksen polku (ViLLE)

1.2.2023 klo 9:00 - 15:00
iPad pedagogisena työvälineenä varhaiskasvatuksessa

2.2.2023 klo 13:30 - 15:30
ViLLE-peruskoulutus [TÄYNNÄ]

8.2.2023 - 12.4.2023
Uutta luovat digityötavat (Innokas) (etä)

8.2.2023 klo 9:00 - 15:00
Ohjelmoinnin alkeista robotiikkaan

14.2.2023 klo 9:00 - 15:00
Interaktiiviset tehtävät ja päivärytmi kosketustaululla

14.2.2023 klo 9:00 - 15:00
Monipuolinen toiminta Teams-ympäristössä

16.2.2023 klo 9:00 - 15:00
Pienet tutkijat -innostavaa tiedekasvatusta!

16.2.2023 klo 9:00 - 15:00
TVT-verstas

2.3.2023 - 16.3.2023 klo 13:30 - 15:30
Oppimisen seuranta ja oppimisanalytiikka (ViLLE-jatkokoulutus)

6.3.2023 klo 13:00 - 15:00
TVT-vastaavien ja tutoropettajien info (perusopetus)

13.3.2023 klo 12:30 - 16:00
Printistä digiin! Digioppimateriaalien esittelypäivä

28.3.2023 klo 9:00 - 15:00
Musiikin tekeminen digivälineitä hyödyntäen

19.4.2023 klo 9:00 - 15:00
Suuntaviivoja sujuvammalle arvioinnille