TOP-keskus kehittää tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä Turun kaupungissa. Tähän liittyen tarjotaan mm. seuraavia palveluita:

TVT-täydennyskoulutus

TOP-keskus kouluttaa yli 1 700 opettajaa vuodessa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Ajankohtainen täydennyskoulutustarjontamme on esillä TVT-täydennyskoulutus-sivulla. Myös ilmoittautuminen kursseille tapahtuu ko. sivulla. TOP-keskuksen järjestämä koulutus on Turun kaupungin opettajille maksutonta.

Tilauskoulutukset

Turun kaupungin rehtori/koulunjohtaja/koulutuspäällikkö/päiväkodinjohtaja  voi tilata TVT-koulutusta omalle henkilöstölle. Koulutus voi tapahtua TOP-keskuksessa tai yksikön omissa tiloissa. TOP-keskus vastaa normaalisti kouluttajakustannuksista.

Ota yhteyttä: Jouni Paakkinen

Tutoropettajat

TOP-keskuksessa tukikohtaansa pitää kaksi kokoaikaista perusopetuksen TOP-tutoria ja neljä varhaiskasvatuksen digitutoria. He auttavat ja tukevat opettajia TVT:n pedagogisessa käytössä heidän omissa yksiköissään.

Ota yhteyttä: TOP-tutorit ja varhaiskasvatuksen digitutorit

Avoimet TVT-verstaat

Avoimissa tieto- ja viestintäteknolgian verstaissa tarjotaan Turun sivistystoimialan opetushenkilöstölle pedagogista tukea opetusohjelmien käyttöön ja oppimateriaalien työstämiseen. Verstaspäiviä järjestetään noin kolmen viikon välein. Ajankohtaisten TVT-verstaiden ajat löytyvät koulutussivulta.

Pedagoginen tuki ja kehittäminen

Teknisestä tuesta vastaa kaupungin IT-palvelut ja sen ServiceDesk. TOP-keskuksen henkilöstö tarjoaa keskitettyä pedagogista TVT-tukea opetushenkilöstölle ja auttaa kehittämistyössä. Pedagogista vertaistukea peruskouluissa ja lukioissa tarjoavat TVT-vastaavat. Moodle-tuesta vastaa pääosin Moodle-tukitiimi.

Lisätietoa tukipalveluista

Opetuksen verkkopalvelut

TOP-keskus kehittää keskitettyjä opetuksen verkkopalveluita ja niitä tarjoavaa portaalisivua edu.turku.fi. Palveluihin kuuluvat oppimisalusta Moodle, Office 365, G Suite for Education, opetuksen blogipalvelu, Edustore, opetuksen www-palvelin,  Koulun kokoelmahuone sekä OPH:n rahoittama PaikkaOppi-palvelu.

Etäkyselytunnit

Etäkyselytunneilla vierailijataho kuten yritys, yhdistys, viranomainen tms. esiintyy verkkovälitteisesti video- ja ääniyhteydellä kouluille. Lyhyiden tilaisuuksien aikana vierailija voi kertoa toiminnastaan ja vastata oppilaiden esittämiin chat-kysymyksiin.

Lisätietoa etäkyselytunneista

Lainalaitteet

TOP-keskus lainaa koulutuskäyttöön tarkoitettuja mobiili- ja lisälaitteita silloin, kun niille ei ole akuuttia käyttöä TOP-keskuksessa. GPS-laitteita voi lainata Oppimateriaalikeskuksesta.

Lisätietoa ja varausohjeet

Osaamiskartoitukset

TOP-keskus kartoittaa TVT-opetuskäytön suunnitelman mukaisesti tieto- ja viestintäteknologian käyttöä Turun sivistystoimialan oppilaitoksissa. Kyselytyökaluina ovat käytössä itsearviointiin perustuvat valtakunnalliset Opeka-, Oppika– ja Ropeka-verkkopalvelut. Kyselyjen avulla oppilaitokset saavat käyttöönsä ajankohtaista tietoa yksikkönsä TVT-valmiuksista suhteessa muihin vastaajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen. Lisätietoa: Saila Visti

Tilavuokrauspalvelut

TOP-keskuksen koulutustiloja (2 luokkaa) käytetään muuhunkin sivistystoimialan henkilöstökoulutukseen. Lisäksi muut toimialat voivat vuokrata tiloja, mikäli varaustilanne sen sallii. Harkinnanvaraisesti tiloja voidaan vuokrata myös ulkopuolisille toimijoille. Tilaisuuksiin voi tilata tarjoiluja esim. saman kiinteistön Mauno TriviumCity -ravintolasta.

360° -kuvia tiloista:
Mobiililuokka (max 42 hlö)
Tietokoneluokka (16 + 1 konepaikkaa)
Neuvotteluhuone (max 10 hlö)

Lisätietoa: Saila Visti

.