Vikatilanteet

Kullakin koululla on opettaja, joka toimii TVT-vastaavana. Hän voi avustaa pienissä ongelmissa.

Laitteiden ja ohjelmistojen vikatilanteissa viestit ohjataan kaupungin yhteiseen ServiceDesk-palveluun. ServiceDeskiin voi myös soittaa, puh. (02) 2627000. ServiceDesk palvelee vain henkilöstöä.

Kaikki 4.-9. luokan henkilökohtaisia oppilaslaitteita koskevat huoltopyynnöt tehdään Servicedesk-palvelun kautta (ei puhelimitse), erityisesti alarivin ”SITO”-painikkeilla, jotka näkyvät vain TVT-vastaaville, esim. painike ”SITO Huoltokutsu”. 

Puhtaasti opetuksen verkkopalveluihin liittyvissä tiedusteluissa voit olla yhteydessä myös TOP-keskukseen.

Pedagoginen vertaistuki ja ohjelmistojen käyttötuki

TVT-vastaava on opetustehtävänsä ohella TVT-tukea antava opettaja. Tässä vaiheessa järjestelmä ei ulotu varhaiskasvatukseen. Ammatti-instituutissa TVT-vastaavan rooli rajoittuu yhteyshenkilönä toimimiseen. Tukea voidaan antaa välituntisin, oppituntien jälkeen tai oppituntien aikana (ei muuta omaa opetusta samanaikaisesti). Tärkeintä on, että TVT-vastaava on opettajien tavoitettavissa tavalla, joka palvelee parhaiten yksikön tarpeita.

Suomenkielisiä peruskouluja palvelevat myös TOP-tutorit sekä koulukohtaiset tutoropettajat. Varhaiskasvatuksessa toimii 5 digitutoria (lv 2020-2021).

TVT-vastaavan tarkempi toimenkuva löytyy TVT-suunnitelmasta.

Moodle-tuki

Moodle-tukea antaa Moodle-tukitiimi, jonka tavoittaa osoitteesta
moodletukiturku.fi.

Office 365 -tuki

Ota yhteys: Antti HuttunenJarkko Lehmuskenttä tai TOP-tutorit

MDM-neuvonta

MobileIron-opastusta TVT-vastaaville: Mikko Hirvonen

Muu keskitetty pedagoginen tuki

Ks. TOP-keskuksen henkilöstö.

Koulutus

Opettajille tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön koulutusta järjestää mm. sivistystoimialan oma TOP-keskus. Sen kurssit ovat henkilökunnalle ilmaisia.

TOP-keskuksen koulutustarjonta 

Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä

Opetustoimen johtajan päätöksellä elokuussa 2010 perustettiin Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä kehittämään tieto- ja viestintäteknologian käyttöä opetuksessa.

Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä toimii asiantuntijaryhmänä toimialan ja IT-toiminnan rajapinnassa. Se tekee myös linjauksia mm. opetuksen järjestelmien kehittämistä koskien.  Voit olla yhteydessä TVT-ryhmään tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittämistarpeita koskien.

Nykyinen kokoonpano

(suluissa varajäsen)

  • Varhaiskasvatus: Hanna Karlsson
  • Perusopetus: Jukka Laine (Henri Littunen), Markus Luoma (Maarit Savolainen)
  • Lukiokoulutus: Juho Airola (Ville Vehmanen)
  • Ammatillinen koulutus: Kalle Ojanen (Marianna Virtanen), Jarkko Lehmuskenttä
  • IT-palvelut: Tero Pelander, Piia Suovanen, Kari Rajanaro (Hanna Ilanti), Otto Bernoulli
  • TOP-keskus: Jouni Paakkinen (pj), Saila Visti (siht.), Mikko Hirvonen

Osoitteet muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi.