Oppilaita ja opiskelijoita tukevat oman oppilaitoksen opettajat ja joissain asioissa opintosihteerit.

Alla mainitut tukiyhteystiedot on tarkoitettu henkilöstölle.

Vikatilanteet (ServiceDesk)

Kullakin koululla on opettaja, joka toimii TVT-vastaavana. Hän voi avustaa pienissä ongelmissa.

Laitteiden, ohjelmistojen ja tietoverkkojen vikatilanteissa viestit ohjataan kaupungin yhteiseen ServiceDesk-palveluun. ServiceDeskiin voi myös soittaa, puh. (02) 2627000. ServiceDesk palvelee vain henkilöstöä.

Kaikki 4.-9. luokan henkilökohtaisia oppilaslaitteita koskevat huoltopyynnöt tehdään Servicedesk-palvelun kautta (ei puhelimitse), erityisesti  ”SITO”-painikkeilla,, esim. painike ”SITO Huoltokutsu”. 

Puhtaasti opetuksen verkkopalveluihin liittyvissä tiedusteluissa voit olla yhteydessä myös TOP-keskukseen.

Pedagoginen vertaistuki ja ohjelmistojen käyttötuki

TVT-vastaava on opetustehtävänsä ohella TVT-tukea antava opettaja. Ammatti-instituutissa TVT-vastaavan rooli on suppeampi ja rajoittuu mm. yhteyshenkilönä toimimiseen. Tukea voidaan antaa välituntisin, oppituntien jälkeen tai oppituntien aikana (ei muuta omaa opetusta samanaikaisesti). Tärkeintä on, että TVT-vastaava on opettajien tavoitettavissa tavalla, joka palvelee parhaiten yksikön tarpeita.

Lisäksi peruskouluissa ja lukioissa toimii pedagogisia TVT-tutoreita.

TOP-keskuksesta käsin toimivat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen keskitetyt digitutorit .

TVT-vastaavan tarkempi toimenkuva löytyy TVT-suunnitelmasta.

Moodle-tuki

Ammatti-instituutin ja lukioiden etärenkaan tuki: Jarkko Lehmuskenttä
Muut: TOP-keskus / Antti Huttunen tai Mikko Hirvonen

Microsoft 365 -tuki

Ota yhteys: Antti Huttunen, Jarkko Lehmuskenttä (TAI) tai TOP-keskuksen tutorit

MDM-neuvonta

Intune-opastusta TVT-vastaaville: Mikko Hirvonen

Opetuksen blogit (blog.edu.turku.fi)

Ota yhteys: Antti Huttunen 

Muu keskitetty pedagoginen tuki

Ks. TOP-keskuksen henkilöstö.

Koulutus

Opettajille tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön koulutusta järjestää mm. sivistystoimialan oma TOP-keskus. Sen kurssit ovat henkilökunnalle ilmaisia.

TOP-keskuksen koulutustarjonta 

Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä

Opetustoimen johtajan päätöksellä elokuussa 2010 perustettiin Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä kehittämään tieto- ja viestintäteknologian käyttöä opetuksessa.

Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä toimii asiantuntijaryhmänä toimialan ja IT-toiminnan rajapinnassa. Se tekee myös linjauksia mm. opetuksen järjestelmien kehittämistä koskien.  Voit olla yhteydessä TVT-ryhmään tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittämistarpeita koskien.

Mikäli sinulla on kehittämistoiveita koskien opetuksen TVT-asioita, voit olla yhteydessä oman palvelualueesi edustajaan ja/tai suoraan TOP-keskukseen.

Nykyinen kokoonpano

(suluissa varajäsen)

  • Varhaiskasvatus: Hanna Karlsson (Jaana Nyroos)
  • Perusopetus: Jukka Laine (Henri Littunen), Markus Luoma (Maarit Savolainen)
  • Lukiokoulutus: Juho Airola (Ville Vehmanen)
  • Ammatillinen koulutus: Timo Östman (Kalle Ojanen), Jarkko Lehmuskenttä
  • IT-palvelut: Tero Pelander, Piia Suhonen, Kari Rajanaro, Anna Blom
  • TOP-keskus: Jouni Paakkinen (pj), Anne Suonvieri (siht.), Mikko Hirvonen