Vikatilanteet

Kullakin koululla on opettaja, joka toimii TVT-vastaavana. Hän voi avustaa pienissä ongelmissa.

Laitteiden ja ohjelmistojen vikatilanteissa viestit ohjataan kaupungin yhteiseen ServiceDesk-palveluun. ServiceDeskiin voi myös soittaa, puh. (02) 2627000. ServiceDesk palvelee vain henkilöstöä.

Kaikki 4.-9. luokan henkilökohtaisia oppilaslaitteita koskevat huoltopyynnöt tehdään Servicedesk-palvelun kautta, erityisesti alarivin ”SITO”-painikkeilla, jotka näkyvät vain TVT-vastaaville, esim. painike ”SITO Huoltokutsu”.

Puhtaasti opetuksen verkkopalveluihin liittyvissä tiedusteluissa voit olla yhteydessä myös TOP-keskukseen.

Pedagoginen vertaistuki ja ohjelmistojen käyttötuki

TVT-vastaava on opetustehtävänsä ohella TVT-tukea antava opettaja. Tässä vaiheessa järjestelmä ei ulotu varhaiskasvatukseen. Ammatti-instituutissa TVT-vastaavan rooli rajoittuu yhteyshenkilönä toimimiseen. Tukea voidaan antaa välituntisin, oppituntien jälkeen tai oppituntien aikana (ei muuta omaa opetusta samanaikaisesti). Tärkeintä on, että TVT-vastaava on opettajien tavoitettavissa tavalla, joka palvelee parhaiten yksikön tarpeita.

Lukuvuonna 2017-2018 suomenkielisiä kouluja palvelevat myös TOP-tutorit sekä koulukohtaiset tutoropettajat.

TVT-vastaavan tarkempi toimenkuva löytyy TVT-suunnitelman liitteestä 1.

Moodle-tuki

Moodle-tukea antaa Moodle-tukitiimi, jonka tavoittaa osoitteesta
moodletukiturku.fi.

Office 365 -tuki

Ota yhteys: Antti HuttunenJarkko Lehmuskenttä tai TOP-tutorit

MDM-neuvonta

MobileIron-opastusta TVT-vastaaville: Mikko Hirvonen

Muu keskitetty pedagoginen tuki

Ks. TOP-keskuksen henkilöstö.

Koulutus

Opettajille tieto- ja viestintätekniikan koulutusta järjestää mm. sivistystoimialan oma TOP-keskus. Sen kurssit ovat henkilökunnalle ilmaisia.

TOP-keskuksen koulutustarjonta sisältää tietyn aiheen koulutuksen lisäksi myös avoimia TVT-verstaita.

Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä

Opetustoimen johtajan päätöksellä elokuussa 2010 perustettiin Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä kehittämään tieto- ja viestintäteknologian käyttöä opetuksessa.

Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä toimii asiantuntijaryhmänä toimialan ja IT-toiminnan rajapinnassa. Voit olla yhteydessä myös TVT-ryhmään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistarpeita koskien.

Nykyinen kokoonpano

varsinainen jäsen varajäsen
varhaiskasvatus Hanna Karlsson
alakoulut Jukka Laine Henri Littunen
yläkoulut Markus Luoma Maarit Savolainen
lukiot Juho Airola Ville Vehmanen
ammatillinen koulutus, nuorisoaste Kalle Ojanen Marianna Virtanen
ammatillinen koulutus, pedatiimi Jarkko Lehmuskenttä
IT-palvelut Piia Suovanen
IT-palvelut Kari Rajanaro Hanna Ilanti
TOP-keskus Jouni Paakkinen (pj)
TOP-keskus Saila Visti (siht.)

Osoitteet muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi.