Tällä sivulla on lueteltu Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoiminnassa yhteisesti käytettäviä tietojärjestelmiä, joita tarvitaan lakisääteisen opetuksen järjestämisessä.

Tämän perustehtävänsä tueksi kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden on käsiteltävä em. toimintojen kannalta välttämättömiä henkilötietoja. Mikäli palvelun käyttö opetuksessa vaatii kirjautumista, siihen käytetään opetuksen edu.turku.fi-käyttäjätunnusta (”OPAS-tunnusta”), jonka tiedot perustuvat kasvatuksen ja opetuksen oppilas- ja opiskelijahallintarekisteriin. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä on tämän sivun loppuosassa. Tyypillisesti opetuksen palvelut käyttävät seuraavia henkilötietoja: etunimi, sukunimi, edu.turku.fi-sähköpostiosoite. Tarvittaessa käytetään monivaiheista tunnistautumista (MFA).

Pikakuvakkeita palveluihin kirjautumiseen on edu.turku.fi-etusivulla.

O = oppilaat, opiskelijat
He = henkilöstö
Hu = huoltajat

Wilma (MultiPrimus)

Mm. kodin ja koulun yhteistyöväline, kursseille ilmoittautuminen, arviointitiedot. Toimittaja Visma.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He, Hu), perusopetus (O, He, Hu), lukiokoulutus (O, He, Hu), ammatillinen koulutus (O, He, Hu)

eVaka

Varhaiskasvatuksen asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä, ml. kodin ja päiväkodin välinen viestintä. Avoimeen lähdekoodiin perustuva järjestelmä, jota kehitetään yhdessä Espoon, Tampereen ja Oulun kaupunkien kanssa.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He, Hu),

Microsoft 365 Education ja Intune

Sisältää mm. Teams, OneDrive, OneNote sekä Office-ohjelmistoja sekä Intune-laitehallintajärjestelmän. Toimittaja Microsoft.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (O, He), lukiokoulutus (O, He), ammatillinen koulutus (O, He)

Google Workspace for Education

Sisältää mm. Classroom, Google Drive, Meet sekä toimisto-ohjelmia. Toimittaja Google.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (He), lukiokoulutus (O, He) , ammatillinen koulutus (O, He)

Opetuksen blogit (WordPress)

Paikallisesti ylläpidetty blogipalvelu, jossa mm. yksiköiden kotisivuja.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (O, He), lukiokoulutus (O, He), ammatillinen koulutus (O, He)

Oppilailla ja opiskelijoilla on käyttöoikeus vain, jos opettaja erikseen myöntää tiettyyn blogiiin.

Moodle

Verkko-oppimisalusta. Käytössä perusopetuksen ja lukion yhteinen Moodle (lukio.edu.turku.fi) sekä ammatillisen koulutuksen Moodlet (taito.edu.turku.fi ja etai.edu.turku.fi). Ylläpitäjä Datahouse Oy.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (O, He), lukiokoulutus (O, He), ammatillinen koulutus (O, He)

Edustore

Kustantajien digioppimateriaaleja sekä niiden käyttöportaali. Toimittaja Kuntien Tiera.

Käyttäjätunnukset:
suomenkielinen perusopetus (O, He)

Turnitin (poistunut 12/2023)

Arviointityökalu ja plagioinnintarkistus, integroituna lukion Moodleen. Toimittaja Ilona IT.

Käyttäjätunnukset:
lukiokoulutus (O, He)

MPASSid

Kansallinen opetuksen tunnistusratkaisu, ks. mpass.fi ja kuvaus tietomallista. Hallinnoija Opetushallitus, toimittaja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (O, He), lukiokoulutus (O, He), ammatillinen koulutus (O, He)

Apple School Manager

iPad-laitteiden käyttöön liittyvien Apple ID -organisaatiotilien hallinta.  Toimittaja Apple.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (O, He), lukiokoulutus (He), ammatillinen koulutus (He)

MobilTAI

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen alusta. Toimittaja Rediteq Oy.

Käyttäjätunnukset:
ammatillinen koulutus (O, He)


Muita laajasti käytössä olevia opetuksen sovelluksia/palveluita:

Lisäksi käytössä voi olla mm. yksikön/koulutusalan omaan käyttöön hankkimia pienemmän käyttäjäkunnan sovelluksia.

Opetuksen tietojärjestelmiä ylläpitää pääsääntöisesti Turun kaupungin IT-palvelut

Niiden kehittämiseen osallistuu TOP-keskus


Henkilötietojen käsittely Turun kaupungissa

Henkilörekisteriselosteet