Tällä sivulla on lueteltu Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoiminnassa yhteisesti käytettäviä tietojärjestelmiä, joita tarvitaan lakisääteisen opetuksen järjestämisessä.

Tämän perustehtävänsä tueksi sivistystoimialan on kerättävä em. toimintojen kannalta välttämättömiä henkilötietoja. Mikäli palvelun käyttö opetuksessa vaatii kirjautumista, siihen käytetään opetuksen edu.turku.fi-käyttäjätunnusta (”OPAS-tunnusta”), jonka tiedot perustuvat kasvatuksen ja opetuksen oppilas- ja opiskelijahallintarekisteriin. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä on tämän sivun loppuosassa.

Poikkeus: Henkilöstön Wilma-kirjautuminen tapahtuu hallinnon tunnuksella.

Pikakuvakkeita palveluihin kirjautumiseen on edu.turku.fi-etusivulla.

O = oppilaat, opiskelijat
He = henkilöstö
Hu = huoltajat

Wilma (MultiPrimus)

Mm. kodin ja koulun yhteistyöväline, kursseille ilmoittautuminen, arviontitiedot.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He, Hu), perusopetus (O, He, Hu), lukiokoulutus (O, He, Hu), ammatillinen koulutus (O, He, Hu)

Office 365 Education

Sisältää mm. Teams, OneDrive, OneNote sekä Office-ohjelmistoja

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (O, He), lukiokoulutus (O, He), ammatillinen koulutus (O, He)

G Suite for Education

Sisältää mm. Classroom, Google Drive, Meet sekä toimisto-ohjelmia

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (He), lukiokoulutus (O, He) , ammatillinen koulutus (O, He)

Opetuksen blogit (WordPress)

Paikallisesti ylläpidetty blogipalvelu, jossa mm. yksiköiden kotisivuja.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (O, He), lukiokoulutus (O, He), ammatillinen koulutus (O, He)

Moodle

Verkko-oppimisalusta.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (O, He), lukiokoulutus (O, He), ammatillinen koulutus (O, He)

Edustore

Kustantajien digioppimateriaaleja sekä niiden käyttöportaali.

Käyttäjätunnukset:
suomenkielinen perusopetus (O, He)

Turnitin

Arviointityökalu ja plagioinnintarkistus, integroituna lukion Moodleen.

Käyttäjätunnukset:
lukiokoulutus (O, He)

Näppistaituri

Näppäilytaitojen opetusohjelma.

Käyttäjätunnukset:
 perusopetus (O, He), ammatillinen koulutus (O, He), Kerttulin lukio (O, He)

MPASSid

Kansallinen opetuksen tunnistusratkaisu, ks. mpass.fi.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (O, He), lukiokoulutus (O, He), ammatillinen koulutus (O, He)

MobilTAI

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen alusta.

Käyttäjätunnukset:
ammatillinen koulutus (O, He)

PaikkaOppi

Karttapohjainen paikkatiedon oppimisympäristö.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (O, He), lukiokoulutus (O, He), ammatillinen koulutus (O, He)


Opetuksen tietojärjestelmiä ylläpitää pääsääntöisesti Turun kaupungin IT-palvelut

Niiden kehittämiseen osallistuu TOP-keskus


Henkilötietojen käsittely Turun kaupungissa

Tarkemmat tietojärjestelmäkuvaukset

Henkilörekisteriselosteet