Tällä sivulla on lueteltu Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoiminnassa yhteisesti käytettäviä tietojärjestelmiä, joita tarvitaan lakisääteisen opetuksen järjestämisessä.

Tämän perustehtävänsä tueksi kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden on kerättävä em. toimintojen kannalta välttämättömiä henkilötietoja. Mikäli palvelun käyttö opetuksessa vaatii kirjautumista, siihen käytetään opetuksen edu.turku.fi-käyttäjätunnusta (”OPAS-tunnusta”), jonka tiedot perustuvat kasvatuksen ja opetuksen oppilas- ja opiskelijahallintarekisteriin. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä on tämän sivun loppuosassa.

Poikkeus: Henkilöstön Wilma-kirjautuminen tapahtuu hallinnon tunnuksella.

Pikakuvakkeita palveluihin kirjautumiseen on edu.turku.fi-etusivulla.

O = oppilaat, opiskelijat
He = henkilöstö
Hu = huoltajat

Wilma (MultiPrimus)

Mm. kodin ja koulun yhteistyöväline, kursseille ilmoittautuminen, arviointitiedot.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He, Hu), perusopetus (O, He, Hu), lukiokoulutus (O, He, Hu), ammatillinen koulutus (O, He, Hu)

Office 365 Education

Sisältää mm. Teams, OneDrive, OneNote sekä Office-ohjelmistoja

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (O, He), lukiokoulutus (O, He), ammatillinen koulutus (O, He)

Google Workspace for Education

Sisältää mm. Classroom, Google Drive, Meet sekä toimisto-ohjelmia

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (He), lukiokoulutus (O, He) , ammatillinen koulutus (O, He)

Opetuksen blogit (WordPress)

Paikallisesti ylläpidetty blogipalvelu, jossa mm. yksiköiden kotisivuja.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (O, He), lukiokoulutus (O, He), ammatillinen koulutus (O, He)

Moodle

Verkko-oppimisalusta.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (O, He), lukiokoulutus (O, He), ammatillinen koulutus (O, He)

Edustore

Kustantajien digioppimateriaaleja sekä niiden käyttöportaali.

Käyttäjätunnukset:
suomenkielinen perusopetus (O, He)

Turnitin

Arviointityökalu ja plagioinnintarkistus, integroituna lukion Moodleen.

Käyttäjätunnukset:
lukiokoulutus (O, He)

Näppistaituri

Näppäilytaitojen opetusohjelma.

Käyttäjätunnukset:
 perusopetus (O, He), ammatillinen koulutus (O, He), Kerttulin lukio (O, He)

MPASSid

Kansallinen opetuksen tunnistusratkaisu, ks. mpass.fi.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (O, He), lukiokoulutus (O, He), ammatillinen koulutus (O, He)

MobilTAI

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen alusta.

Käyttäjätunnukset:
ammatillinen koulutus (O, He)

PaikkaOppi

Karttapohjainen paikkatiedon oppimisympäristö.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (He), perusopetus (O, He), lukiokoulutus (O, He), ammatillinen koulutus (O, He)


Opetuksen tietojärjestelmiä ylläpitää pääsääntöisesti Turun kaupungin IT-palvelut

Niiden kehittämiseen osallistuu TOP-keskus


Henkilötietojen käsittely Turun kaupungissa

Tarkemmat tietojärjestelmäkuvaukset

Henkilörekisteriselosteet