Tällä sivulla on lueteltu Turun kaupungin opetustoiminnassa yhteisesti käytettäviä tietojärjestelmiä, joita tarvitaan lakisääteisen opetuksen järjestämisessä.

Tämän perustehtävänsä tueksi sivistystoimialan on kerättävä em. toimintojen kannalta välttämättömiä henkilötietoja. Mikäli palvelun käyttö opetuksessa vaatii kirjautumista, siihen käytetään opetuksen nk. OPAS-käyttäjätunnusta, jonka tiedot perustuvat sivistystoimialan oppilas- ja opiskelijahallintarekisteriin. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä on tämän sivun loppuosassa.

Poikkeus: Henkilöstön Wilma-kirjautuminen tapahtuu hallinnon tunnuksella.

Pikakuvakkeita palveluihin kirjautumiseen on edu.turku.fi-etusivulla.

O = oppilaat, opiskelijat
H = henkilöstö

Wilma (MultiPrimus)

Mm. kodin ja koulun yhteistyöväline, kursseille ilmoittautuminen, arviontitiedot.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (H), perusopetus (O, H), lukiokoulutus (O, H), ammatillinen koulutus (O,H)

Office 365 Education

Sisältää mm. Teams, OneDrive, OneNote sekä Office-ohjelmistoja

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (H), perusopetus (O, H), lukiokoulutus (O, H), ammatillinen koulutus (O, H)

G Suite for Education

Sisältää mm. Classroom, Google Drive, Meet sekä toimisto-ohjelmia

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (H), perusopetus (H), lukiokoulutus (O, H) , ammatillinen koulutus ( O,H)

Opetuksen blogit (WordPress)

Paikallisesti ylläpidetty blogipalvelu, jossa mm. yksiköiden kotisivuja.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (H), perusopetus (O, H), lukiokoulutus (O, H), ammatillinen koulutus (O, H)

Moodle

Verkko-oppimisalusta.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (H), perusopetus (O, H), lukiokoulutus (O, H), ammatillinen koulutus (O, H)

Edustore

Kustantajien digioppimateriaaleja sekä niiden käyttöportaali.

Käyttäjätunnukset:
suomenkielinen perusopetus (O, H)

Turnitin

Arviointityökalu ja plagioinnintarkistus, integroituna lukion Moodleen.

Käyttäjätunnukset:
lukiokoulutus (O, H)

Näppistaituri

Näppäilytaitojen opetusohjelma.

Käyttäjätunnukset:
 perusopetus (O, H), ammatillinen koulutus (O, H), Kerttulin lukio (O, H)

MPASSid

Kansallinen opetuksen tunnistusratkaisu, ks. mpass.fi.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (H), perusopetus (O, H), lukiokoulutus (O, H), ammatillinen koulutus (O, H)

MobilTAI

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen alusta.

Käyttäjätunnukset:
ammatillinen koulutus (O, H)

PaikkaOppi

Karttapohjainen paikkatiedon oppimisympäristö.

Käyttäjätunnukset:
varhaiskasvatus (H), perusopetus (O, H), lukiokoulutus (O, H), ammatillinen koulutus (O, H)


Opetuksen tietojärjestelmiä ylläpitää pääsääntöisesti Turun kaupungin IT-palvelut

Niiden kehittämiseen osallistuu TOP-keskus


Henkilötietojen käsittely Turun kaupungissa

Tarkemmat tietojärjestelmäkuvaukset

Henkilörekisteriselosteet