Tidpunkt
23.8.2018 klo 12:30 - 15:30

Plats
TOP-keskus

Innehåll

Kursen är primärt riktad till nya lärare i Åbo och också till de lärare som vill uppdatera sina kunskaper om de IKT- verktyg som arbetsgivaren tillhandahåller för undervisningen. Man bekantar sig med undervisningsnätets serviceformer och hänvisar också till övrig elektronisk service som lärarna har att tillgå.

Olika teman, bl.a
• edu.turku.fi och turku.fi – skillnader och rättigheter
• wlan i skolan
• tekniskt och pedagogiskt stöd
• elevernas e-post, Office 365 och OneDrive
• ibruktagandet av inlärningsmiljön Moodle
• bloggverktyg
• digi-tv inom Åbo undervisningsnät

Kursen ordnas även på finska, mera information https://edu.turku.fi/events/opetusverkon-palvelut-tutuiksi-perehdytyspaiva-3/

Utbildare
Lars Nyberg

Målgrupp och pris
Kursen är riktad till lärare i Åbo bildningssektorn. Avgiftsfri.

Anmälning
Anmäl dig senast 20.8. i SAP HR (kursen hittas med sökord "bekanta").
SAP HR

Kategorier

INSTÄLLD Bekanta dig med undervisningsnätet – orienteringsdag