Päiväys ja aika
15.3.2024 klo 9:00 - 15:00

Tapahtumapaikka
TOP-keskus

Sisältö

Oletko erityisopettaja tai S2 –opettaja? Tai onko luokassasi muuten paljon erityistarpeita? Puhalla pölyt pädisi päältä ja tule oppimaan erityisopettajalta toiselle arkisen helppoja vinkkejä siihen, kuinka saat pädistä oppimisen tehokkaan edistäjän. Erityisopetuksen hengessä etenemme oppijatahtisesti ja tarpeen mukaan myös eriyttäen. Tässä koko päivän koulutuksessa käymme alkuun läpi helpoimmat keinot hyödyntää pädin apukäyttö- ja ääniominaisuuksia, kuten tekstisisällön muuntamista puheeksi kirjoitetuksi tekstiksi –toimintoja ja etenemme hiljalleen mm. käännöstoimintoihin.  Tarkoituksena ei ole runnoa väkisin läpi valmista sapluunaa, vaan varaamme aikaa myös kysymyksiin, yhteisideointiin ja toimivimmiksi koettujen käytäntöjen jakamiseen.

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa OSKAR-täydennyskoulutushanketta.

 

Kouluttaja
Erityisluokanopettaja Sampo Olkinuora

Kohderyhmä ja hinta
Peruskoulun opettajat. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti erityisopettajille, erityisluokanopettajille ja S2-opettajille, mutta myös muut perusasteen opettajat voivat osallistua. Maksuton.

Ilmoittautuminen
Turun kaupungin opetushenkilöstö ilmoittautuu SAP HR:n kautta 12.3. mennessä (hakusana: erityisen). Muut osallistujat ilmoittautuvat Webropol-lomakkeen kautta 12.3. mennessä.
SAP HR
Webropol

Kategoriat

Erityisen arkista pädipedagogiikkaa (ala– ja yläkoulut)