Tidpunkt
20.8.2020 klo 14:00 - 16:00

Plats
TOP-keskus

Innehåll

Kursen är primärt riktad till nya lärare i Åbo och också till de lärare som vill uppdatera sina kunskaper om de IKT- verktyg som arbetsgivaren tillhandahåller för undervisningen. Man bekantar sig med undervisningsnätets serviceformer och hänvisar också till övrig elektronisk service som lärarna har att tillgå.

Olika teman, bl.a
• Edu.turku.fi och Turku.fi – skillnader och rättigheter
• användarnamn och tjänster
• wlan i skolan
• tekniskt och pedagogiskt stöd
• Office 365 -tjänsten
• lärplattformen Moodle
• undervisningens bloggtjänst
• elevernas och studerandes terminalapparater

Plats: TOP-keskus eller Teams-möte (onlinekurs)

Kursen ordnas även på finska, mera information https://edu.turku.fi/events/tvt-perehdytys-uusille-opettajille/

Utbildare
Tessa Westerstråhle

Målgrupp och pris
Kursen är riktad till lärare i Åbo bildningssektorn. Avgiftsfri.

Anmälning
Anmäl dig senast 17.8. i SAP HR (kursen hittas med sökord "ikt"). Om du inte har SAP HR -användarnamn, kan du anmäla dig via e-post sulake@turku.fi eller 02 262 9188.
SAP HR

Kategorier

IKT-orientering till nya lärare [PERUTTU]