Päiväys ja aika
21.5.2019 klo 12:30 - 15:30

Tapahtumapaikka
TOP-keskus

Sisältö

GeoGebra on ilmainen dynaamisen matematiikan ohjelmisto, jolla opettaja
voi havainnollistaa opetettavia asioita. GeoGebra tukee myös oppilaan
itsenäistä työskentelyä sekä tutkivaa ja kokeilevaa oppimista.
GeoGebraTubesta löytyy paljon valmista materiaalia käytettäväksi
esimerkiksi kosketusnäytöllä tai iPadeilla. GeoGebra on hyväksytty myös
matematiikan sähköisen ylioppilaskokeen työvälineeksi.

Koulutuksessa perehdytään GeoGebran alkeisiin.

Kouluttaja
Aineenopettaja Maarit Savolainen

Kohderyhmä ja hinta
Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja lukion opetushenkilöstölle. Maksuton Turun sivistystoimialan henkilöstölle, muut 45€.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 13.5. mennessä. Turun opettajat ilmoittautuvat SAP HR -järjestelmässä (tapahtuma löytyy esim. hakusanalla "matikkaa"). Muut opettajat ilmoittautuvat Webropol-lomakkeen kautta.
SAP HR
Webropol

Kategoriat

Matikkaa GeoGebralla