Päiväys ja aika
22.3.2018 klo 9:00 - 15:00

Tapahtumapaikka
TOP-keskus

Sisältö

Ensisijaisesti tutoropettajille suunnatun koulutuksen tavoitteena on tarjota välineitä ja ohjausta digitaalisuuden hyödyntämiseen opetuksen ja oppimisprosessien suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Näkökulmina ovat OPS2016:sta nousevat monialaiset oppimiskokonaisuudet, projektioppiminen, tutkiva työskentelytapa ja ilmiöpohjaisuus sekä laaja-alainen osaaminen.

Sisältö:

Syvennetään osaamista monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja eheyttävän opetuksen toteuttamisesta.

Suunnitellaan ja toteutetaan oma mobiililaitteita ja digitaalisia oppimisen ympäristöjä hyödyntävä projekti yhteistyössä kollegan/kollegojen kanssa, ulkoista ohjausapua hyödyntäen.

Jaetaan tuotoksia ja arvioidaan projektin onnistumisia ja haasteita yhdessä kollegojen kanssa digitaalista alustaa hyödyntäen.

Saadaan ulkoista palautetta toteutuksista.

Vahvistetaan omaa osaamista käytössä olevien digitaalisten työvälineiden ja ympäristöjen hyödyntämisessä.

Kouluttaja
Maj-Britt Kentz, Ilona IT

Kohderyhmä ja hinta
Turun sivistystoimialan opetushenkilöstö. Maksuton.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 19.3. mennessä SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla "monialaiset").
SAP HR

Kategoriat

Monialaiset oppimiskokonaisuudet