Päiväys ja aika
6.9.2022 klo 9:00 - 15:00

Tapahtumapaikka
TOP-keskus

Sisältö

Perus- ja toisen asteen opettajille suunnattu koulutus, jossa perehdytään Teamsin monipuoliseen opetuskäyttöön. Oppilasryhmälle luodusta tiimistä saat oppimisympäristön, jossa olet erilaisin tavoin vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja voit kerätä suoritukset sekä oppilastyöt yhteen paikkaan. Koulutuksessa käydään lisäksi läpi tiimin luontiin ja hallintaan liittyvät perustoiminnot sekä OneDrive-palvelun käyttö opettajan henkilökohtaisena tiedostojen tallennuspaikkana.

Osallistujan omassa organisaatiossa pitää olla käytössä Microsoft 365 -ympäristö (Office 365).

Kouluttaja
Antti Huttunen, TOP-keskus

Kohderyhmä ja hinta
Peruskoulujen ja toisen asteen opetushenkilöstö. Maksuton. Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa OSKAR-täydennyskoulutushanketta.

Ilmoittautuminen
Turun kaupungin opetushenkilöstö Ilmoittautuu SAP HR:n kautta 2.9. mennessä. Kurssi löytyy mm. hakusanalla "monipuolinen". Muut osallistujat ilmoittautuvat Webropol-lomakkeella.
SAP HR
Webropol

Kategoriat

Monipuolinen toiminta Teams-ympäristössä