Päiväys ja aika
10.5.2017 klo 9:00 - 15:00

Tapahtumapaikka
TOP-keskus

Sisältö

Koulutuspäivässä perehdytään www.google.fi mediakasvatuksen elementteihin ja mediataitojen kehittämiseen monilukutaidon näkökulmasta.  Koulutuksessa tarkastellaan nykymediakulttuuria lasten ja nuorten näkökulmasta sekä käsitellään mediatekstien, kuvakerronnan, journalismin ja mainonnan teemoja ja mahdollisuuksia opetuksessa. Päivän aikana pohditaan ajankohtaisia mediailmiöitä sekä mediatuotosten yksityisyyden ja julkisuuden ulottuvuuksia, joiden tuntemus tukee ilmiöoppimista, monilukutaidon opetusta ja oppilaiden aktiivisia ja kriittisiä taitoja suhteessa mediakulttuuriin.

Päivän aikana tutustutaan ajankohtaisiin mediakasvatusmateriaaleihin ja kokeillaan monilukutaidon teemoilla konkreettisia käytännön medialukutaitoharjoituksia, joita soveltaa osaksi opetusta. Opettajan oman mediasuhteen ja mediakasvattajuuden tunnistamisen lisäksi löydetään mahdollisuuksia koulun mediakasvatuskulttuurin edistämiseen moniammatillisessa yhteistyössä.

Kouluttaja
Rauna Rahja & Outi Laine

Kohderyhmä ja hinta
Koulutus on osa MEMO-täydennyskoulutushanketta ja se on suunnattu perusopetuksen opetushenkilöstölle. Maksuton.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 10.4. mennessä verkkolomakkeella. Turun opettajat ilmoittautuvat LISÄKSI SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla "Mediakasvatuksella").

Kategoriat Ei kategorioita

Mediakasvatuksella monilukutaitoiseksi