Päiväys ja aika
16.2.2023 klo 9:00 - 15:00

Tapahtumapaikka
TOP-keskus

Sisältö

Koulutuksessa käymme aluksi läpi lyhyesti tiedekasvatuksen perusteita varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen näkökulmasta katsottuna. Tutustumme eri nettisivustoilta löytyviin tiedekasvatusmateriaaleihin ja harjoittelemme tiedekasvatukseen soveltuvien iPad-sovellusten käyttöä. Opettelemme yhdessä käytännön tiedekokeita, jotka soveltuvat tehtäväksi 3-6-vuotiaiden lasten kanssa.

Tämä koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa OSKAR – Osaamisen kuvaukset arjessa -hanketta.

Kouluttaja
Suvi Aflecht ja Suvi Venäläinen

Kohderyhmä ja hinta
Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle, mutta sopii myös alkuopetuksen opettajille. Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa OSKAR-täydennyskoulutushanketta. Osallistuminen on maksutonta.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 09.02. mennessä. Turun opettajat ilmoittautuvat SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla "tutkijat"). Muut opettajat ilmoittauvat Webropol-lomakkeella.
SAP HR
Webropol

Kategoriat

Pienet tutkijat -innostavaa tiedekasvatusta!