Päiväys ja aika
7.3.2024 klo 9:00 - 15:00

Tapahtumapaikka
TOP-keskus

Sisältö

Mitä ohjelmointi on? Miten ohjelmoinnillinen ajattelu kehittyy lapsuudessa? Koulutuksessa tutustutaan ja harjoitellaan ensin alkeisohjelmointia ilman robotiikkaa.

Opetellaan käyttämään TOP-keskuksen lainalaitteina löytyviin, opetuskäyttöön soveltuvia ohjelmointirobotteja:

  • Bee-Bot
  • Blue-Bot
  • Kubo
  • Matatalab
  • Sphero Indi

Koulutus on suunnattu opetuksen ammattilaisille, joilla on intoa opetella ohjelmointiosaamisen alkeita sekä halua lähteä kehittämään omaa työtä koulutuksen herättämien ideoiden pohjalta.

Koulutus pohjautuu Uusien lukutaitojen ja mm. Turun kaupungin Digipolun ohjelmointiosaamisen kuvauksiin ja se soveltuu kaikkien kuntien opettajille. Osaamisen kuvaukset auttavat selkiyttämään kasvatustyön tavoitteita sekä niitä tukevaa hyvää pedagogista käytäntöä.

Tämä koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa OSKAR – Osaamisen kuvaukset arjessa -hanketta.

Kouluttaja
Suvi Aflecht ja Jukka Grönqvist

Kohderyhmä ja hinta
Varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus

Ilmoittautuminen
Turun kaupungin työntekijät ilmoittautuvat SAP HR:n kautta 1.3. mennessä. Kurssi löytyy mm. hakusanalla "polkuja". Muiden kuntien työntekijät ilmoittautuvat Webropol-lomakkeen kautta.
SAP HR
Webropol

Kategoriat

Polkuja ohjelmoinnin alkeista robotiikkaan