Päiväys ja aika
11.10.2019 klo 9:00 - 15:00

Tapahtumapaikka
TOP-keskus

Sisältö

Mitä tiedekasvatus ja tutkiminen tarkoittavat varhaiskasvatuksessa? Tiedettä on kaikkialla ympärillämme – miten valjastaa ja tuoda se osaksi arkea päiväkodissa? Konkreettisia kokeita ja testejä sisältävä koulutus innostaa ja antaa käytännön vinkkejä, miten aloittaa ja monipuolistaa tiedekasvatusta päiväkodissa.

Koulutuksen sisältö:
Pohdintaa ja keskustelua herättelevä alustus aiheeseen
– tiedekasvatus ja tutkiminen
– mitä on tiedekasvatus ja miksi tiedekasvatusta jo varhaiskasvatuksessa?
– tutkiva, oppiva ja luova lapsi
– ohjaajan rooli tiedekasvatuksessa
– tiedekasvatuksen eri toimintamallit
– tiede arjessa ja käytännön esimerkit

Konkreettiset ja helpot tiedekokeet varhaiskasvatuksessa. Kokeillaan ja tehdään yhdessä.
– Pintajännitys ja aineen tiheys
– Liuokset ja seokset
– Kemialliset reaktiot
– Hiivan kemiaa
– Mikrobit

Tarvittavat työvälineet ja tarvikkeet saa käyttöön paikan päällä.

Kouluttaja
Suomen Tiedekoulu www.tiedekoulu.fi

Kohderyhmä ja hinta
Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle. Maksuton Turun sivistystoimialan henkilöstölle, muiden kuntien varhaiskasvatushenkilöstö 65€.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 8.10. mennessä. Turun opettajat ilmoittautuvat SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla "tiedekasvatus"). Muut opettajat ilmoittautuvat Webropol-lomakkeella. Viime hetken ilmoittautumiset suoraan TOP-keskukseen 02-2629188.
SAP HR
Webropol

Kategoriat

Tiedekasvatus varhaiskasvatuksessa