Päiväys ja aika
22.10.2020 klo 12:30 - 15:00

Sisältö

Etäkoulutus

12.30 Ajankohtaisia asioita,  tutorhankekauden tavoitteet (Jouni Paakkinen)

13.00 Työpaja: Hyödynnä ja tee avointa materiaalia osana opetusta, kasvatusta ja (Olli Lehto ja Anna Lindfors, Avointen oppimateriaalien kirjasto aoe.fi)

14.10 Tauko

14.15 Koulutusosio 2 / sisältö tarkentuu.

15.00 Tilaisuus päättyy

Kouluttaja

Kohderyhmä ja hinta
Turun kaupungin perusopetuksen tutoropettajille. Maksuton.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 15.10. mennessä. Turun opettajat ilmoittautuvat SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla "tutor").
SAP HR

Kategoriat

Tutoropettajakoulutus (etänä) [TÄYNNÄ]