Päiväys ja aika
2.5.2019 klo 9:00 - 15:00

Sisältö

Perusopetuksen tutoropettajien koulutuspäivä.

9:00 – 9:30 Ajankohtaista tutoropettajatoiminnassa meillä ja muualla
• Valtakunnallisen tutoropettajapäivän 20.3. anti
• Päättyvän kauden työajanseurannat yms.
• Tulevan lukuvuoden tutoropettajatoiminta
9:30 – 11:30 10 tärppiä tutoropettajalle helppoon digitaaliseen käyttöön (Juha Kallanranta, Kopiosto)
11:30 – 12:15 lounas
12:15 – 12:45 Ajankohtaisia TVT-asioita (TOP-keskuksen henkilöstö)
12:45 – 14:45 Ideat ja kokemukset vaihtoon, katse tulevaisuuteen
• Tutoropettajalta tutoropettajalle: Onnistuneita ja epäonnistuneita tutorointikokemuksia
• Tulevan tutorointikauden suunnittelua: Mikä säilyy ennallaan? Mikä säilyy, mutta jalostuu? Mikä poistuu?
14:45 – 15:00 Koonti

Kouluttaja
Useita

Kohderyhmä ja hinta
Turun sivistystoimialan perusopetuksen tutoropettajat. Maksuton.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 22.4. mennessä SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla "tutor"). Viime hetken ilmoittautumiset suoraan TOP-keskukseen 02-2629188.
SAP HR

Kategoriat

Tutoropettajatapaaminen