Päiväys ja aika
20.8.2021 klo 12:00 - 13:15

Sisältö

TVT-vastaavien etäinfossa käydään läpi ajankohtaisia TVT-asioita ja tänä lukuvuonna tapahtuvia suurempia muutoksia opetuksen IT-infrassa ja -käytänteissä.

 

 

Kouluttaja
TOP-keskuksen ja IT-palveluiden henkilöstö

Kohderyhmä ja hinta
Perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen TVT-vastaavat. Myös muut TVT-tukeen aktiivisesti osallistuvat opettajat voivat osallistua.

Ilmoittautuminen
Ei ilmoittautumista. Teams-linkki jaetaan TVT-vastaavien sähköpostilistan kautta. Osallistujaluettelo kerätään tilaisuuden yhteydessä.

Kategoriat

TVT-vastaavien info (perusopetus – lukio – ammatillinen) (etä)