Päiväys ja aika
8.3.2018 klo 12:30 - 15:45

Tapahtumapaikka
TOP-keskus

Sisältö

ryhmä 1) ma 5.3. klo 12.30-15.45
ryhmä 2) to 8.3. klo 12.30-15.45

Molemmissa päivissä on sama sisältö, eli osallistuja voi valita kumpana päivänä osallistuu.

TOP-keskus järjestää Turun päivähoitoyksikköjen TVT-vastaaville suunnatut infoiltapäivät, joissa käydään läpi yleisiä TVT-asioita, joita yksikön vastaavan on hyvä tietää. Aiheina mm. iPadien hallinta- ja ylläpitotehtävät yksikössä, tekninen ja pedagoginen tuki, AD- ja OPAS-tunnukset ja -palvelut, päiväkodin langattomat verkot sekä TVT-koulutukset. Jokaisesta yksiköstä vähintään yhden TVT-vastaavan tulisi osallistua infoon.

Kouluttaja
TOP-keskuksen henkilökunta

Kohderyhmä ja hinta
Turun sivistystoimialan varhaiskasvatuksen TVT-vastaavat. Maksuton.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 26.2. mennessä SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla "tvt-vastaavien").
SAP HR

Kategoriat

Varhaiskasvatuksen TVT-vastaavien infoiltapäivät