Päiväys ja aika
7.5.2018 klo 9:00 - 15:00

Tapahtumapaikka
TOP-keskus

Sisältö

Mitä on virtuaalitodellisuus? Miten voin hyödyntää sitä opetuksessani? Mitä 360-kuvat ovat? Miten oppimista voidaan rikastuttaa virtuaalitodellisuuden avulla? Miten oppilaat voivat luoda virtuaalisia oppimisympäristöjä 360-kuvista? Miten pääsen alkuun?

Koulutus tarjoaa vastaukset yllä oleviin kysymyksiin. Koulutus tarjoaa opettajille perustietämyksen virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksista ja kuinka sitä voidaan hyödyntää pedagogisesti järkevällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi valmiiden elämysten ja sovellusten käyttöä sekä kuinka oppilaat pääsevät itse tuottamaan sisältöä. Koulutuksen jälkeen opettajilla on ymmärrys kuinka oppilaat voidaan ohjata ideoimaan, suunnittelemaan ja tuottamaan digitaalisia tarinoita ja oppimisympäristöjä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Koulutus tarjoaa opettajille parhaiksi koetut pedagogiset toimintamallit virtuaalitodellisuuden opetuskäyttöön.

Koulutuksessa on käytettävissä 360°-kameroita ja Thinglinkin 360° -editori, johon osallistujat saavat kokeilutunnukset käyttöönsä (editori on maksullinen tuote, hintatietoja)

Kouluttajana Aleksi Komu Koulu360-hankkeesta.

Koulutus on osa OPH:n rahoittamaa Open merkit -täydennyskoulutushanketta ja se on osallistujille maksuton.

Kouluttaja
Aleksi Komu, Koulu360-hanke

Kohderyhmä ja hinta
Koulutus on suunnattu yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstölle. Maksuton.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 30.4. mennessä, Turun opettajat ilmoittautuvat SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla "Virtuaalitodellisuus"), muut opettajat ilmoittautuvat Webropol-lomakkeella.
SAP HR
Webropol

Kategoriat

Virtuaalitodellisuus ja 360-kuvat opetuksessa