Eko-PC on opetuksen päätelaitevalikoimaa täydentävä ja laajentava laite, joka on hyvin kustannustehokas. Eko-PC on kaupungin käytöstä poistettu, n. 4 vuotta vanha kannettava, jonka kiintolevy on tyhjennetty. Laitteita käytetään opetuskäytössä muistitikulle asennetulta Linux Mint –käyttöjärjestelmällä.

Käyttö

Käytössä ovat kaikki sellaiset palvelut, jotka toimivat www-selaimen yli, nettisivujen ohella mm. Office 365 (paitsi Teams joillain tikkuversioilla), Moodle, useimmat digitaaliset oppimateriaalit jne. Lisäksi käyttää voi niitä ohjelmistoja, jotka tulevat Linux Mintin mukana, mm. LibreOffice, GIMP ja VLC. Uusia ohjelmistoja ei voi asentaa eikä koneen kiintolevylle saa asentaa/tallentaa mitään, jotta kone on täysin tyhjä myös siinä vaiheessa, kun se lopullisesti poistetaan.

Tikku laitetaan koneen USB-porttiin, kone käynnistetään, jolloin käyttöjärjestelmä latautuu tikulta. Sammutus tapahtuu samaan tapaan kuin Windowsissa.

Eko-PC toimii myös Abitti-koneena. Silloin ei tarvita Eko-PC-tikkua.

Koneet

Laitteita voi tilata TOP-keskuksesta  Jouni Paakkisen kautta. Laitteita tulee kouluun normaalisti 25 tai 50 kpl kerrallaan ja ne toimittaa Tiera heille annetun listan perusteella. Tarkempaa aikataulua ei ole olemassa, toimitusaikataulu riippuu siitä, kuinka nopeasti ehjiä poistettuja koneita kertyy.

Tikut ja tarrat

Kun koululle on saapunut kone-erä, koulun edustaja noutaa TOP-keskuksesta vastaavan määrän Eko-PC-tikkuja sekä tarroja, jotka liimataan koneisiin, jotta ne eivät sekoitu IT:n ylläpidossa oleviin koneisiin.

Tikut ja tarrat voidaan myös postittaa pyynnöstä.

Verkkoyhteys

Kirjautuminen ”Turku-Open”-verkkoon, kun käytössä on Eko-PC-tikku 2019 tai 2021:

  • Klikkaa oikeassa alakulmassa olevaa verkkokuvaketta verkkokuvake tai verkkokuvake ja valitse verkko Turku-Open.
  • Täytä verkon asetukset alla olevan kuvan mukaisesti. Käytä henkilökohtaista tunnusta ja salasanasi.

Eko-PC 2019 verkon liittymisvalinnat

Kirjautuminen ”Turku-Open”-verkkoon, kun käytössä on Eko-PC-tikku 2017:

  • Klikkaa oikeassa alakulmassa olevaa verkkokuvaketta  ja valitse verkko Turku-Open.
  • Täytä verkon asetukset alla olevan kuvan mukaisesti. Käytä henkilökohtaista tunnusta ja salasanasi.

Kirjautuminen ”Turku-Open”-verkkoon, kun käytössä on Eko-PC-tikku 2016 (musta):

”Eko 2016” USB-tikuissa ei ole Turun kaupungin juurivarmennetta tiedostona. Voit kirjautua seuraavasti.

  • Klikkaa oikeassa alakulmassa olevaa verkkokuvaketta  ja valitse verkko Turku-Open.
  • Täytä verkon asetukset alla olevan kuvan mukaisesti. Käytä henkilökohtaista tunnusta ja salasanasi.

Huom! Mikäli jatkuva käyttö EKO 2016 -tikulla osoittautuu liian työlääksi esim. pienten oppilaiden kanssa, voit hakea uudet 2019-tikut TOP-keskuksesta.

EKO-PC – peruskäyttö ja liittäminen verkkoon älypuhelimen avulla (pdf)

Päivitykset

Tikku on lukittu eikä se siis päivity nykyversiosta. Tikulla oleva Linux-versio on tarkoitus päivittää kerran 1-2 vuodessa ja uusinta tikkua jaetaan aina uusien poistokoneiden mukana. Jos osoittautuu välttämättömäksi, vanhat tikut vaihdetaan uusiin.

Eko-koneiden poistaminen

Kun koulu toteaa, että koneet on aika poistaa, ne voidaan poistaa SER-romun tavoin. Koneiden kiintolevyjen pitää ehdottomasti olla edelleen tyhjänä. Romulaitteet voi toimittaa maksutta esim. Turun Ekopajalle (Rieskalähteentie 74). Myös maksullisen nouto on mahdollista tilata ekotori@turunekotori.fi.

Huom! IT:n ylläpidossa olevia OPAS/ADTURKU-koneita ei koskaan saa omatoimisesti poistaa, vaan niiden poistosta huolehtii aina IT-palvelut.

Myös vanhat tikut voi poistaa SER-jätteenä.

Tuki

IT-palvelut/Servicedesk ei anna Eko-PC-koneille tukea ja koulu huolehtii itse niiden poistamisesta ja muusta hallinnoinnista.

Mikäli Eko-PC-tikkujen kanssa on ongelmia tai on muuta asiaan liittyvää palautetta/kehitysehdotuksia, ole yhteydessä TOP-keskus / Jouni Paakkinen.

Eko-PC:n tekniset tiedot

Linux Mint Cinnamon, 64-bittinen
BIOS ja UEFI käynnistys
Muistitikku 4Gt, lukittu
Pikakuvake "kiintolevylle asentaminen" poistettu
Tunnistepainatus EKO-PC 2017 / EkoPC 2019 / EkoPC 2021