Opettajien OPAS-kannettaville on avattu pääsy Dotkuun, joka on kaupungin dokumentinhallintajärjestelmä (ns. hallinnon Sharepoint). Dotku ei ole vielä laajalti käytössä sivistystoimialalla, joten toistaiseksi harva opettaja joutuu tekemisiin Dotkun kanssa.

Pääsy onnistuu, kun opettajan kannettava on jossain muussa verkossa kuin luokkatilojen lankaverkossa. Esim. opettajahuoneen verkossa, langattomissa verkoissa ja kotona.

Kirjautumisohje opettajan kannettavalta:

  1. Kirjautumisosoite on https://dotku.turku.fi/
  2. Anna tunnuksesi muodossa adturku\omatunnus tai omatunnus@adturku.fi – pelkkä tunnusosa ei riitä.