Turun suomenkielisen perusopetuksen käyttöön on hankittu Kuntien Tieran ylläpitämä Edustore-palvelu sähköisten oppimateriaalien hankinta- ja jakelukanavaksi.

Hankittuja materiaaleja käytetään Turussa perusopetuksen Moodlen tai Edustore-portaalin kautta (oma.edustore.fi), jolloin opettajilla ja oppilailla on kaikkiin niihin pääsy omalla OPAS-tunnuksella eikä erillistunnuksia tarvita.

1 Ostaminen

Koulu ostaa sähköiset materiaalit kauppapaikalta osoitteessa www.edustore.fi. Ostoon tarvittavat tunnukset on toimitettu peruskoulujen rehtoreille (hankintavaltuutetulle). Mikäli koulu haluaa päivittää hankintavaltuutettua (esim. rehtori vaihtunut) tai antaa esim. ”Edustore-avustajan” käyttöoikeuden koulusihteerille tai opettajalle, asiassa auttaa Jouni Paakkinen / TOP-keskus.

Materiaalin oston suhteen ei ole nk. perustilauskautta. Materiaalia voi ostaa milloin vain. Esimerkiksi mahdollisille uusille oppilaille ei kannata hankkia lisenssejä varmuuden vuoksi, vaan vasta sitten, kun asia on varmistunut.

Ohjevideot: Ostaminen, materiaalien koekäyttö ja opettajien ostoesitykset

2 Materiaalien käyttö

Ostetut materiaalit on mahdollista jakaa oppilaiden käyttöön kahta kanavaa pitkin – valitse, kumpi sopii sinulle paremmin!

Materiaalin jakaminen huolellisesti vain sille kohderyhmälle, kenelle se on tarkoitettu, on erittäin tärkeää. Kun yksittäinen oppilas avaa materiaalin, hän käyttää yhden lisenssin koko lukuvuodeksi/lukukaudeksi.

2.1 Moodlen kautta

”Haluan rakentaa opintokokonaisuuksia, joissa on Edustore-materiaalien ohella itse tekemääni materiaalia, linkkejä, ohjeita yms.”

Koulun ostamat materiaalit voi ottaa käyttöön perusopetuksen Moodlessa. Ostetut materiaalit näkyvät opettajalle, jolloin hän voi liittää ne osaksi omia Moodle-työtilojaan (Moodle-kursseja).  Niihin otetaan opiskelijoiksi vain ne oppilaat, joille kyseinen materiaali on tarkoitettu.

Moodle-kursseihin voi Moodlen työkaluilla lisätä myös muita kuin Edustore-materiaaleja, mm. tiedostoja, linkkejä ja erilaisia tehtäviä. Näin Edustore-materiaalit voi ”upottaa” osaksi opettajan laatimaa laajempaa opintokokonaisuutta.

Ohje: Edustoren materiaalit perusopetuksen Moodlessa

Ohje: Kurssipohjan tekeminen Moodleen

2.2 Edustore-portaalin kautta

”Haluan vain oppilaille mahdollisimman suoran reitin materiaaleihin.”

Mikäli et halua käyttää Moodlea ja sen tarjoamia muita työkaluja, vaan tarvitset pelkästään oppilaille helpon reitin suoraan materiaaleihin ja itsellesi helpon tavan jakaa materiaaleja oppilaille, voit käyttää uutta Edustore-portaalia. Tällöin aineistot avataan suoraan Edustore-portaalista oma.edustore.fi, kulkematta Moodlen kautta. Painike löytyy myös edu.turku.fi-etusivulta.

Tällöinkin opettaja ensin kertaalleen jakaa materiaalin näkyviin vain niille oppilaille, kenelle se on tarkoitettu. Tämän voi tehdä näppärästi avainkoodilla, QR-koodilla tai jakolinkillä.

Huom! Portaali ei toimi täydellisesti Internet Explorer -selaimella. Käytä muuta selainta, esim. Firefox, Chrome tai Safari.

Ohjevideo 1: Edustore-portaali opettajalle

Ostetun materiaalin jakaminen tietyille oppilaille

Huom! Videossa valikossa näkyvä kohta ”Materiaalit” on nykyään ”Tuotteet”. Videoissa ei ole ääntä.

Ohjevideo 2: Edustore-portaali oppilaalle

Opettajan jakaman materiaalin ottaminen käyttöön

3 Tuki

Edustore-portaaliin ja materiaalien lisenssiongelmiin liittyvä tuki:
edustore@kirjastopalvelu.fi

Moodlen käyttöön liittyvä tuki, mm. materiaalien liittäminen osaksi Moodle-kurssia:
moodletuki@turku.fi

Koulun osto-oikeudet Edustoressa ja kehitystoiveet:
Jouni Paakkinen

Hankinta-asiat:
Taina Willman-Lynderup

Moodle-osaamista voi kartuttaa TOP-keskuksen Moodle-koulutuksissa (Moodle-startti, Moodle-jatkokurssi ja TVT-verstaat)

Ajankohtainen koulutustarjonta