Turun suomenkielisen perusopetuksen käyttöön on hankittu Kuntien Tieran ylläpitämä Edustore-palvelu sähköisten oppimateriaalien hankinta- ja jakelukanavaksi.

Hankittuja materiaaleja käytetään Edustore-portaalin (oma.edustore.fi) tai perusopetuksen Moodlen kautta, jolloin opettajilla ja oppilailla on kaikkiin niihin pääsy omalla OPAS-tunnuksella eikä erillistunnuksia tarvita.

Siirry sivulla:

1 Ostaminen
2 Materiaalien käyttö – opettajan materiaalit
3 Materiaalien käyttö – oppilaan materiaalit
4 Sanoma Pron tuotteet
Muut poikkeukset
Tuki


1 Ostaminen

Koulun hankintavastaava ostaa sähköiset materiaalit kauppapaikalta osoitteessa www.edustore.fi. Ostoon tarvittavat tunnukset on toimitettu peruskoulujen rehtoreille (hankintavaltuutetulle). Mikäli koulu haluaa päivittää hankintavaltuutettua (esim. rehtori vaihtunut) tai antaa esim. ”Edustore-avustajan” käyttöoikeuden koulusihteerille tai opettajalle, asiassa auttaa Jouni Paakkinen / TOP-keskus.

Opettajat voivat tehdä ostoesityksiä omassa käyttöliittymässään, eli kerätä tuotteet, joiden hankinnan hankintavastaava sitten hyväksyy tai hylkää.

Materiaalin oston suhteen ei ole nk. perustilauskautta. Materiaalia voi ostaa milloin vain. Esimerkiksi mahdollisille uusille oppilaille ei kannata hankkia lisenssejä varmuuden vuoksi, vaan vasta sitten, kun asia on varmistunut.

Ohjevideot:

2 Materiaalien käyttö – opettajan materiaalit

Ostetut tuotteet näkyvät oma.edustore.fi-portaalissa (oma.edustore.fi) opettajille kohdassa Tuotteet.

Edustore-portaalin tuotenäkymä

Kun opettaja haluaa esim. digiopetusmateriaalin (koululisenssi) itselleen käyttöön:

 1. Valitse vasemman reunan valikosta Tuotteet.
 2. Paina tuotteen kohdalla olevaa painiketta.
 3. Valitse ”Lisää työpöydälle”.

Tämän jälkeen tuote löytyy aina opettajan omalta työpöydältä, kun hän kirjautuu sisään.

Työpöydälle lisääminen pitää siis tehdä vain kerran per tuote (per lukuvuosi).

Katso myös poikkeukset (mm. Sanoma Pro) kohdat 4 ja 5 tällä sivulla.

3 Materiaalien käyttö – oppilaan materiaalit

Ostetut materiaalit on mahdollista jakaa oppilaiden käyttöön kahta kanavaa pitkin – valitse, kumpi sopii sinulle paremmin!

Materiaalin jakaminen huolellisesti vain sille kohderyhmälle, kenelle se on tarkoitettu, on erittäin tärkeää. Kun yksittäinen oppilas avaa materiaalin, hän käyttää yhden lisenssin koko lukuvuodeksi/lukukaudeksi.

3.1 Edustore-portaalin kautta

”Haluan vain oppilaille mahdollisimman suoran reitin materiaaleihin.”

Edustore-painikkeen kuvaMikäli et halua käyttää Moodlea ja sen tarjoamia muita työkaluja, vaan tarvitset pelkästään oppilaille helpon reitin suoraan materiaaleihin ja itsellesi helpon tavan jakaa materiaaleja oppilaille, voit käyttää Edustore-portaalia. Tällöin aineistot avataan suoraan Edustore-portaalista oma.edustore.fi, kulkematta Moodlen kautta. Painike löytyy myös edu.turku.fi-etusivulta.

Opettaja ensin kertaalleen jakaa materiaalin näkyviin vain niille oppilaille, kenelle se on tarkoitettu. Tämän voi tehdä näppärästi avainkoodilla, QR-koodilla tai jakolinkillä.

Kun tämä on tehty, materiaali löytyy jatkossa aina oppilaan omalta Edustore-työpöydältä.

Huom! Portaali ei toimi täydellisesti Internet Explorer -selaimella. Käytä muuta selainta, esim. Firefox, Chrome tai Safari.

Katso myös poikkeukset (mm. Sanoma Pro) kohdat 4 ja 5 tällä sivulla.

Ohjevideo 1: Edustore-portaali opettajalle

 • Ostetun opettajan materiaalin käyttöönotto omalle Edustore-työpöydälle
 • Ostettujen oppilaiden materiaalin jakaminen tietyille oppilaille

Ohjevideo 2: Edustore-portaali oppilaalle

 • Opettajan jakaman materiaalin ottaminen käyttöön oppilaan näkökulmasta

Huom! Videossa valikossa näkyvä kohta ”Materiaalit” on nykyään ”Tuotteet”. Videoissa ei ole ääntä.

3.2 Moodlen kautta

”Haluan rakentaa opintokokonaisuuksia, joissa on Edustore-materiaalien ohella itse tekemääni materiaalia, linkkejä, ohjeita yms.”

Koulun ostamat materiaalit voi ottaa käyttöön perusopetuksen Moodlessa. Ostetut materiaalit näkyvät opettajalle, jolloin hän voi liittää ne osaksi omia Moodle-työtilojaan (Moodle-kursseja).  Niihin otetaan opiskelijoiksi vain ne oppilaat, joille kyseinen materiaali on tarkoitettu.

Moodle-kursseihin voi Moodlen työkaluilla lisätä myös muita kuin Edustore-materiaaleja, mm. tiedostoja, linkkejä ja erilaisia tehtäviä. Näin Edustore-materiaalit voi ”upottaa” osaksi opettajan laatimaa laajempaa opintokokonaisuutta.

Ohje: Edustoren materiaalit perusopetuksen Moodlessa

Ohje: Kurssipohjan tekeminen Moodleen

4 Sanoma Pron tuotteet

Sanoma Pro ei ole toistaiseksi rakentanut aivan vastaavaa integraatiota Edustoren kanssa kuin muut toimijat, vaan kaupungin tunnuksilla kirjautumisen mahdollistamiseksi välissä käytetään OKM:n lanseeraamaa MPASSid-tunnistautumista.

OPETTAJA

Joko

 • Suoraan Sanoma Pron etusivun sanomapro.fi/kirjaudu kautta MPASS:n avulla, jolloin sisään pääsee Wilma-tunnuksilla, eikä erillisiä tunnuksia tarvita.
 • tai
 • Edustoren kautta, kuten muidenkin tuotteet, ks. luku 2 ylempänä. Välissä avautuu MPASS-kirjautuminen, jossa käytetään opettajan Wilma-tunnusta.
  tai
 • Jos opettajalla on entuudestaan suora tunnus Sanoma Pron ympäristöön, sillä pääsee myös sisään.

Opettaja voi itse päättää, mitä reittiä näistä jatkossa haluaa käyttää. Huomionarvioista kuitenkin on, että jos käytät MPASS-reittiä, erillisiä tunnuksia et enää tarvitse, vaan Wilma-tunnuksesi riittävät.

OPPILAS

Joko

 • Suoraan Sanoma Pron etusivun sanomapro.fi/kirjaudu kautta MPASS:n avulla, jolloin sisään pääsee Wilma-tunnuksilla, eikä erillisiä tunnuksia tarvita.
  tai
 • Edustoren kautta (Edustore-portaali tai Moodle, ks. 3.1 ja 3.2). Kun oppilas siirtyy materiaaliin, välissä avautuu MPASS-kirjautuminen, jossa käytetään oppilaan Wilma-tunnusta.

Suoria tunnuksia oppilaille ei ole tarkoituksenmukaista kustantajien palveluihin tehdä, vaan heidän tulisi käyttää jompaakumpaa em. reittiä.

Kuvallinen ohje (PDF)

Tuote löytyy koulun näkymästä Sanoma Pron Kampus-ympäristöstä. Ohjeita kustantajan ympäristön käyttöön (mm. ryhmien luonti) saa kustantajalta.

5 Muut poikkeukset

Normaaleista poikkeavat tuotteisiin kuuluvat:

 •  Loppukäyttäjille päätelaitteisiin ladattavat sovellukset tai tiedostot (appsit)
 • Tuotetoimittajan järjestelmässä sijaitsevat oppimateriaalit, joihin tarvitaan erillinen kirjautumiskoodi
 • Tuotetoimittajat, joiden tuotteisiin voi kirjautua MPASSid-tunnistautumisella
 • Tuotetoimittajat, joiden tuotteisiin tarvitaan erillisen kirjautumistunnukset

Poikkeavien tuotteiden kohdalla Edustoren tuotekortissa on näkyvissä erityisohjeet, joista ilmenee, miten kyseisen tuotteen, sovelluksen tai ladattavan tiedoston saa opetuskäyttöön.

Riippuen tuotetoimittajasta / tuotteesta, vaihtoehtoina on yksi tai useampia seuraavista vaihtoehdoista:

 • Tuote pitää käydä lataamassa esim. AppStore/Play-sovelluskaupasta tai tuotetoimittajan palvelimelta.
 •  Tuotteen aktivointiin käytetään aktivointikoodia tai aktivointitunnusta tuotetoimittajalta.
 • Tuotetoimittaja ottaa yhteyttä tilauksen hyväksyneeseen hankintavastaavaan välittääkseen yksilölliset tiedot tuotteen käyttöönottoon. Seuraavat tuotetoimittajat
  ottavat tilauksen jälkeen yhteyttä tilauksen hyväksyneeseen hankintavastaavaan: 3DBear Oy, Dragonbox Finland Oy, Floxbox Oy, Lyfta Oy, Promentor Solutions Oy, Suomen Koodikoulu, Qridi Oy, Team Action Zone TAZ.
 • Tuotetoimittaja välittää hankintavastaavalle aktivointitunnuksen tai aktivointitunnuksia, joilla loppukäyttäjät saavat pääsyn tuotteeseen, esim. Schildts&Söderströms.
 • Tuotetoimittaja voi hyödyntää MPASSid-tunnistautumista, jolloin tunnistautumiseen käytetään kyseisen oppilaan tai opettajan oppilaitoksen MPASSid -tunnistetta. Seuraavat tuotetoimittajat hyödyntävät MPASSid-tunnistautumista: SanomaPro, Typing Master Finland Oy.

6 Tuki

Edustore-portaaliin ja materiaalien lisenssiongelmiin liittyvä tuki (mm. koulusihteerit):
edustore@kirjastopalvelu.fi

Moodlen käyttöön liittyvä tuki, mm. materiaalien liittäminen osaksi Moodle-kurssia:
moodletuki@turku.fi

Koulun osto-oikeudet Edustoressa ja kehitystoiveet:
Jouni Paakkinen

Hankinta-asiat:
Päivi Aaltonen

Moodle-osaamista voi kartuttaa TOP-keskuksen Moodle-koulutuksissa (Moodle-startti, Moodle-jatkokurssi ja TVT-verstaat)

Ajankohtainen koulutustarjonta