Päiväys ja aika
6.5.2020 klo 15:00 - 16:00

Sisältö

Tämän etätilaisuuden ohjelmana on kokemusten jakaminen ja toisilta oppiminen. Tilaisuudessa ei ole varsinaisiaalustuksia tai perinteistä koulutuksellista osiota, vaan tarkoituksena on koota yhteen äidinkielen aineenopettajia ja jakaa toisille kokemuksia onnistumisista ja miksei myös epäonnistumisista. Kuule kollegoilta, millaisia pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja he ovat keksineet äidinkielen ja kirjallisuuden etäopetuksen sujuvaan toteutukseen ja kerro omat tärppisi muille.

Etätapaaminen on tarkoitettu Turun kaupungin äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajille (yläkoulu, lukio ja ammatti-instituutti). Tilaisuus toteutetaan Teams-kokouksena.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Osallistujatiedot kerätään tilaisuuden aikana ja viedään puolestasi SAP HR:ään.

Osallistumislinkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJhMjUzNGUtZWM2OS00YjhmLWExY2QtZWE2YjAzY2NmZWZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e59f7c03-5759-46b0-af27-7adce0770181%22%2c%22Oid%22%3a%22481c1458-9ceb-444d-a8db-a1e40222e5c6%22%7d

Kouluttaja

Kohderyhmä ja hinta

Ilmoittautuminen

Kategoriat

Etätapaaminen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille