Päiväys ja aika
7.5.2020 klo 14:30 - 15:30

Sisältö

Tämän etätilaisuuden ohjelmana on kokemusten jakaminen ja toisilta oppiminen. Tilaisuudessa ei ole varsinaisia alustuksia tai perinteistä  koulutuksellista osiota, vaan tarkoituksena on koota yhteen luokkia 4-6 opettavia luokanopettajia ja jakaa toisille kokemuksia onnistumisista ja miksei myös epäonnistumisista. Kuule kollegoilta, millaisia pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja he ovat keksineet etäopetuksen sujuvaan toteutukseen ja kerro omat tärppisi muille.

Etätapaaminen on tarkoitettu luokkia 4-6 opettaville Turun kaupungin luokanopettajille. Tilaisuus toteutetaan Teams-kokouksena. Osallistumislinkki tulee tälle sivulle ennen tilaisuutta.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Osallistujatiedot kerätään tilaisuuden aikana ja viedään puolestasi SAP HR:ään.

Osallistumislinkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU5NTYxNTMtNThjZi00Mjc0LThlNmQtNDhmNDEyZmQ5ZDAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e59f7c03-5759-46b0-af27-7adce0770181%22%2c%22Oid%22%3a%22481c1458-9ceb-444d-a8db-a1e40222e5c6%22%7d

Kouluttaja

Kohderyhmä ja hinta

Ilmoittautuminen

Kategoriat

Etätapaaminen luokanopettajille (luokat 4-6)