Päiväys ja aika
2.2.2021 - 16.2.2021 klo 15:30 - 17:30

Sisältö

Koulutus sisältää kaksi webinaaria:
2.2.2021 klo 15.30–17.30 ja
16.2.2021 klo 15.30–17.30

Koulutuksessa tutustutaan digitaalisten sovellusten hyödyntämiseen lapsiryhmässä pedagogisen dokumentoinnin menetelmänä. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia iPad-sovelluksia ja opetellaan käyttämään niitä. Koulutus tarjoaa runsaasti ideoita pedagogiseen dokumentointiin ja tietoa, miten sovellusten avulla voi tukea lapsen näkökulman esille tuomista.

Pedagoginen dokumentointi on oleellinen menetelmä lapsilähtöisen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa, ja myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) velvoittavat sen käyttöön.

Menetelmän avulla kasvattaja tutustuu lapseen, hänen kiinnostuksenkohteisiinsa ja vahvuuksiinsa. Tämän tiedon pohjalta suunnitellaan lapsiryhmän toimintaa.

Tärkeää on, että dokumentteja katsotaan yhdessä lapsen, vanhempien ja kollegojen kanssa ja näiden keskustelujen ja havaintojen perusteella toimintaa kehitetään edelleen.

Digitaaliset sovellukset tarjoavat hyvin monipuolisesti tapoja lapsen äänen esille tuomiseen ja innostavat vuorovaikutukseen, tarinankerrontaan ja luovuuteen. Ne osallistavat myös vanhempia katsomaan ja kommentoimaan.

– Tutustutaan mm. seuraaviin iPad-sovelluksiin: iMovie, Bookcreator, Chatter Pix, Puppet Pals, Green Screen sekä animaatio-ohjelmat iMotion ja Toontastic
– Ideoita lapsen äänen esille tuomiseen, ryhmän aktiviteetteihin ja projekteihin
– Tukea ja vaihtoehtoja pedagogiseen dokumentointiin

Koulutuksen järjestää Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+. Turun varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle on varattu 20 paikkaa.

Koulutuksen hyödyt
Koulutus perehdyttää käyttämään erilaisia digitaalisia sovelluksia lapsiryhmän toiminnassa ja rohkaisee ottamaan niitä käyttöön.

Koulutus tarjoaa käytännön oppeja pedagogisen dokumentoinnin toteuttamiseen, tietoa ohjelmien ja sovellusten käytöstä ja opastaa käytön aloittamiseen. Koulutuksessa saa myös monipuolisesti ideoita erilaisten projektien ja aktiviteettien toteuttamiseen lapsiryhmässä.

Toteutustapa
Koulutus toteutetaan live-webinaareina. Tarvitset koulutuskerroille mukaan oman tabletin, jolla voit kokeilla sovellusten käyttöä, toimivan verkkoyhteyden ja päätteen, jossa saat oman mikrofonisi päälle (esim. kannettava tietokone).

Koulutus on vuorovaikutteista ja koulutuksessa työskennellään pienryhmissä. Tämä koulutus ei ole kuunteluopiskelua, vaan vaatii aktiivista osallistumista ja kokeiluhenkeä. Koulutus sisältää myös välitehtävän koulutuskertojen välillä.

Saat muutama päivä ennen koulutuksen alkua sähköpostiisi linkin webinaariin sekä ohjeet, mitkä sovellukset tulee olla ladattuna tai päivitettynä omalle tabletille ennen ensimmäistä tapaamista.

Kouluttaja
Tiia Östman on varhaiskasvatuksen opettaja Kirkkonummelta. Hänellä on pitkä kokemus toiminnallisten työpajojen vetäjänä, opetuskäytössä suosittujen digitaalisten sovellusten kouluttajana sekä mediakasvattajana.

Kohderyhmä ja hinta
Koulutus on tarkoitettu esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle, joka haluaa perehtyä sovelluksiin, ymmärtää niiden pedagogista käyttöä ja tehostaa digitaalisten menetelmien käyttöä omassa työssään. Ennakko-osaamista ei edellytetä. Maksuton Turun sivistystoimialan henkilöstölle (20 paikkaa.)

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 26.1. mennessä SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla "pedagoginen").
SAP HR

Kategoriat

Pedagoginen dokumentointi digitaalisin menetelmin (etäkoulutus)