Päiväys ja aika
25.10.2023 klo 9:00 - 15:00

Tapahtumapaikka
TOP-keskus

Sisältö

Ohjelmointiosaaminen auttaa lapsia ja nuoria toimimaan digitaalisissa, ohjelmoiduissa ympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Mutta miten opettaa ohjelmointiosaamista pedagogisesti mielekkäällä tavalla?

Polkuja ohjelmointiosaamiseen -koulutus tarjoaa tukea ohjelmointiosaamisen kehittämiseen osana opetus- ja kasvatustyötä. Koulutus on suunnattu perusopetuksen ammattilaisille, joilla on intoa opetella ohjelmointiosaamisen alkeita sekä halua lähteä kehittämään omaa työtä koulutuksen herättämien ideoiden pohjalta.

Koulutus pohjautuu Uusien lukutaitojen ja mm. Turun kaupungin Digipolun ohjelmointiosaamisen kuvauksiin vuosiluokille 1-6 ja se soveltuu kaikkien kuntien opettajille. Osaamisen kuvaukset auttavat selkiyttämään kasvatustyön tavoitteita sekä niitä tukevaa hyvää pedagogista käytäntöä. Lisäksi pääset tutustumaan erilaisiin iPad-sovelluksiin, sekä ohjelmoinnillista ajattelua tukeviin laitteisiin (myös lainattavissa TOP-keskuksesta Turun kaupungin opettajille).

Koulutus on osa OPH:n rahoittamaan OSKAR-täydennyskoulutushanketta.

Kouluttaja
Luokanopettaja, digitutor Jukka Grönqvist

Kohderyhmä ja hinta
Alakoulun opettajat

Ilmoittautuminen
Turun kaupungin opettajat ilmoittautuvat SAP HR:n kautta 18.10. mennessä (hakusana esim. "polkuja"). Muut osallistujat ilmoittautuvat Webropol-lomakkeella 18.10. mennessä.
SAP HR
Webropol

Kategoriat

Polkuja ohjelmointiosaamiseen