Ks. myös sivu Ohjeita etäopetuksen järjestämiseen poikkeustilanteissa

Etäopetus ja tuettu itseopiskelu

Etäopetus kannattaa aloittaa mahdollisimman tutuilla keinoilla ja vain muutamilla erilaisilla toimintatavoilla.

 • Käytä aluksi tuttuja oppimateriaaleja ja tuttuja viestintäalustoja, jotta jokaisen työskentely alkaa turvallisissa merkeissä.
 • Lähde rauhallisesti liikkeelle. Tilanne on uusi ja jännittävä myös oppilaille/opiskelijoille.
 • Opettajana sinulla lupa kokeilla ja epäonnistua. Tekemällä opimme ja löydämme toimivimmat tavat työskennellä.
 • Huomioi ikätaso ja kotien erilaiset tilanteet. Vältä tehtäviä, joista nuori oppilas ei selviä ilman vanhemman apua.
 • Muista pitää myös huoltajat ajan tasalla kulloinkin työn alla olevista tehtävistä.
 • Ota tehtävien palautukset jonkin alustan kautta tai käytä esimerkiksi OneNotea (Luokan muistikirja), joissa näet jokaisen oppilaan työt reaaliajassa ilman tarvetta varsinaisesti palauttaa niitä. Älä tuki Wilmaasi tai postilaatikkoasi erilaisilla palautuksilla.
 • Kokeiden pitäminen etänä on haastavaa. Jatkuvan arvioinnin rooli korostuu. Huomioi tämä suunnitellessasi opetusta ja tehtäviä.
 • Yhdessä tekemisessä on voimaa ja se säästää jokaisen voimia. Suunnittele ja toteuta asioita yhdessä kollegasi kanssa. Jaa hyviä juttujasi muille – yli koulurajojen.

Kokemuksen karttuessa monipuolista opetusta. Se motivoi ja innostaa oppijoita.

 • Ota käyttöön uusia alustoja ja oppimateriaaleja. Lisää vuorovaikutteisuutta.
 • Hyödynnä verkon maksuttomia resursseja – tehtäviä, opetusvideoita, opettavaisia sivustoja jne. Vinkkejä näihin saat Yammerista ja Facebookin monista ryhmistä, mm. Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education.
 • Tee rohkeasti videoklippejä – se on nykyvälineillä helppoa! Tallenna opetustuokiosi tai käytä esim. PowerPointin ruuduntallennusmahdollisuutta. Voit esimerkiksi puhua kalvoesityksesi aikana ja tallentaa koko jutun katsottavaksi oppilaalle/opiskelijalle sopivana hetkenä.
 • Yksin puurtaminen käy puuduttavaksi oppilaalle/opiskelijallekin. Tarjoa oppijoille mahdollisuuksia olla verkossa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Käytä yhteisiä työskentelyalustoja (esim. Teams) ja keskustelu, parityöt yms.

Reaaliaikainen etäopetus

Reaaliaikainen etäopetus tarkoitaa, että opettaja ja oppilaat ovat samanaikaisesti päätelaitteiden ääressä: perinteinen oppitunti on siis siirretty verkkovälitteiseksi. Tällaisessa opetuksessa käytetään usein ääniyhteyden lisäksi myös videokuvaa. Läsnäolon tunne on paljon suurempi kuin pelkkiin tehtäviin ja viesteihin perustuvassa etäopetuksessa. Siksi sitä kannattaa rohkeasti kokeilla!

 • Valitse hyvin ajankohdat ja ne asiat, joista järjestät reaaliaikaista etäopetusta.
 • Opetuksen keskittynyt seuraaminen pitkäkestoisesti on etänä vaativampaa kuin luokkaopetuksessa. Keskity tärkeimpiin asioihin ja keskeisimpiin sisältöihin – pidä etäsessiot kohtuullisen mittaisina.
 • Varmista tunnin aluksi, että kaikki kuulevat ja näkevät sinut. Muistuta oppilaita ilmoittamaan chat-viestillä, jos ääni-/videoyhteydessä on ongelmaa.
 • Sovi selvät pelisäännöt mm. mikrofonin mykistämisestä (jos oppilaatkin käyttävät ääni-/videoyhteyttä) sekä puheenvuorojen pyytämisestä ja jakamisesta.
 • Etäopetus kannattaa aloittaa mahdollisimman yksinkertaisesti, vaikka täysin luentomaisilla kerroilla. Erilaiset vuorovaikutustavat (keskustelut, kyselyt, jaettu valkotaulu yms.) kuitenkin parantavat oppimista, joten niitä kannattaa lisätä opetukseen vähitellen.
 • Puhu ja käy asioita läpi rauhallisella tahdilla, jotta kaikkien oppilaiden on helppo seurata opetusta riippumatta laitteista tai ympäristön hälystä.
 • Yhdistä reaaliaikaiseen etäopetukseen joku oppimisalusta (Teams, Moodle, Google Classroom), jolloin opetuksesta saa luotua paremman kokonaisuuden. Alustalle voi monissa tapauksissa myös laittaa saataville reaaliaikaisten etätuntien tallenteet.

Lopuksi

Teknologia voi temppuilla ja myös ajoittain ylikuormittua. Tästä ei kannata hermostua. Tilanne voi olla harmittava, mutta se on ohimenevä. Varsinkin nuoria oppilaita kannattaa jo etukäteen rauhoitella, että ei ole vakava asia, jos joku tehtävä keskeytyy. Siihen voi palata, kun tilanne on tasaantunut.