Henkilökunta

Henkilökunnan palvelut jaetaan kahteen pääluokkaan.

  • hallinnon palvelut (turku.fi-palvelut)
  • opetuksen palvelut (edu.turku.fi-palvelut)

Hallinnon palvelut ovat pääasiassa eri palvelukokonaisuuksien yhteisiä palveluita. Näitä on mm. turku.fi-sähköposti.

Sekä hallinto- että opetuspalveluissa on käytössä sama käyttäjätunnus. Sen sijaan salasanat voivat olla erilliset. Mikään ei kuitenkaan estä käyttämästä samaa salasanaa eri palveluissa.

Miten saan käyttäjätunnuksen?

Kun opettaja tai koulunkäynninohjaaja saapuu töihin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen (KOPA), työsopimuksen laatija syöttää  henkilötiedot mm. SAP HR:ään.  Edu.turku.fi-käyttäjätunnus (OPAS) luodaan, kun henkilön palvelussuhde  on kasvatuksessa ja opetuksessa ja se on hyväksytty SAP HR:ssa. Samalla syntyy myös hallinnon ADTURKU-tili.

Seuraavaksi uusi henkilö ohjataan vaihtamaan edu.turku.fi-salasanansa esim. pankkitunnuksilla osoitteessa https://id.edu.turku.fi.

ADTURKU-tilin salasanan voi vaihtaa osoitteessa https://id.turku.fi/.

Jos yksikössä on työsuhteen kaltaisessa roolissa henkilöitä, joita EI ole SAP HR:ssä (esim. siviilipalveluvelvollinen, ulkopuolinen tuntiopettaja) ja heille tarvitaan edu.turku.fi-tili,  lähijohtajan pitää tilata hänelle määräaikainen käyttöoikeus. Tilaus tehdään osoitteesta servicedesk.turku.fi > Käyttäjätunnukset > ”Lähiverkko ja sähköposti”.

Erillisoikeuksia EI saa tilata esim. Varhan tai Kaarean henkilöstölle.

Mitä palveluita on käytettävissä?

Opetuspalveluita (edu.turku.fi-palveluita)

Hallintopalveluita (turku.fi-palveluita)

  • Hallintoverkon Windows-koneisiin kirjautuminen (sisäinen nimi: adturku.fi)
  • SAP HR
  • Dotku, asiankirjahallinta [intranet, tunnus muodossa tunnus@adturku.fi]
  • Servicedesk [tunnus muodossa tunnus@adturku.fi]

Kirjautumisohjeet hallinnon ja opetuksen palveluihin

Lataa tulostettava ohje tästä

Linkin käyttö edellyttää kirjautumista (etunimi.sukunimi@edu.turku.fi ja OPAS-salasana)

Kuinka vaihdan salasanani?

Katso erillinen ohjesivu.

Milloin tunnus päättyy?

Tunnukset seuraavat palvelussuhdetietoja SAP HR:ssä.

Käyttäjille ei tule ilmoitusta tunnuksen poistumisesta. Henkilön tulisi itse hoitaa, että sähköpostiin ei jää mitään tarpeellisia viestejä.

  • Edu.turku.fi-tili sulkeutuu henkilökunnalla 2 kk kuluttua työsuhteen päättymisestä.
  • Henkilökunnan ADTURKU-tili päättyy 30 päivän kuluttua työsuhteen päättymisestä.

Oppilaat

Käyttäjätunnus säilyy muuttumattomana peruskoulusta lukion tai ammatti-instituutin päättymiseen asti. Välivuosien pitäminen tai opiskelu toisessa kunnassa koko lukuvuoden voi aiheuttaa, että saa uuden käyttäjätunnuksen palatessaan turkulaiseen kouluun.

Palvelussa mukana ovat Turun kaupungin peruskoulut (ei Steinerkoulu tai Normaalikoulu), lukiot ja ammatti-instituutti.

Miten saan käyttäjätunnuksen?

Kukin koulu hoitaa tunnusten jakamisen itsenäisesti.  Koulun TVT-vastaava avustaa luokanvalvojaa. Henkilökohtainen tunnus tulisi ottaa käyttöön viimeistään 3. luokalla.

Lukioissa tunnus saadaan heti opiskelupaikkaa vastaanotettaessa. Tunnusta ja salasanaa käytetään kurssivalintojen tekemiseen Wilma:ssa.

Ammatti-instituutissa tunnusasioita hoitavat opintosihteerit.

Mitä palveluita on käytettävissä?

Mitä tehdä, jos salasana ei toimi?

Kuka tahansa koulun opettajista voi vaihtaa salasanan. Ensisijaisesti salasanojen vaihtoa tekevät luokanvalvojat ja TVT-vastaavat. Lukiolaiset voivat pyytää uutta salasanaa myös koulusihteeriltä.

Ammatti-instituutissa uuden salasanan saa opintosihteeriltä.

Milloin tunnus päättyy?

Käyttäjätunnus suljetaan heti tai viimeistään 2 viikkoa sen jälkeen, kun oppilas on poistunut opiskelijarekisteristä.

Jos olet menossa vaihto-oppilaaksi, niin kerro siitä omaan kouluusi. Vaihto-oppilaiden tunnukset ovat voimassa myös vaihtovuoden ajan kunhan oppilastieto säilytetään lähtökoulussa vaihto-oppilasmerkinnällä.

Ohje peruskoulun ja lukion opettajalle

Koulusihteeri voi tulostaa Multiprimuksesta listan oppilaiden tunnuksista ja aloitussalasanoista (peruskoulut ja lukiot). Aloitussalasana on käyttökelpoinen uusille käyttäjille. Jos tunnus on aiemmin otettu käyttöön ja salasana on vaihdettu, se ei päivity MultiPrimukseen. Tällöin opettaja voi vaihtaa unohtuneen salasanan tilalle uuden salasanan vaihtopalvelussa. Näin voi toimia myös uuden käyttäjän kohdalla. Oppilaiden osoitteet ovat muotoa tunnus@edu.turku.fi (ei etunimi.sukunimi).