Turun kaupungissa mobiililaitteiden (mm. iPad) hallintajärjestelmäksi (=MDM) on hankittu MobileIron.

Kaikki koulujen iPadit on tarkoitus liittää hallintajärjestelmään. Uudet laitteet 1.1.2017 alkaen kytketään toimittajan ja Servicedeskin toimesta automaattisesti järjestelmään ja käyttöönotettaessa laitetta kirjaudutaan järjestelmään. Mikäli laite ei pyydä kirjautumaan järjestelmään tässä ohjeessa mainitulla tavalla, ota yhteys Servicedeskiin.

Vanhat laitteet pitää manuaalisesti kertaalleen kytkeä järjestelmään, joko ”kevyeen hallintaan” (sovelluksella) tai ”täyshallintaan”.

Perusperiaate on, että yhteiskäyttöön tulevat laitteet liitetään hallintajärjestelmään aina koulun yhteisellä MDM-tunnuksella ja vain kokonaan henkilökohtaiseen käyttöön tulevat laitteet liitetään käyttäjän omalla OPAS/ADTURKU-käyttäjätunnuksella.

Ohjeet

Ohjevideo: 4.-6. luokan oppilaan henkilökohtaisen iPadin käyttöönotto

Ohje kirjallisena (PDF)

Ohjevideo: Muun iPadin liittäminen ”täyshallintaan”

Huom! Jotta laite voidaan ottaa täyshallintaan, se pitää olla ensin liitetty DEP-ohjelmaan (IT-palvelut tekee) ja nollattu (koulu tekee).

Ohje: Muun iPadin liittäminen ”kevythallintaan”

Tämä soveltuu erityisesti koulun vanhojen laitteiden liittämiseen MDM-järjestelmään (laitetta ei ole aikoinaan DEP-rekisteröity).

  1. Liitä laite koulun verkkoon. Mene ko. iPadillä osoitteeseen https://mdmc.turku.fi/go .
  2. Oppilaiden tai opettajien yhteiskäyttölaite: Kirjaudutaan koulun MDM-tunnuksella (tämän saa Mikko Hirvoselta).
    Vain yhden opettajan käytössä oleva laite: Kirjaudutaan opettajan ADTURKU-tunnuksella.
  3. Hyväksytään asennusohjelman ehdotukset.

IT-palvelut on laatinut TVT-vastaavien käyttöön laajemman ohjeen, joka on jaettu sähköpostitse ja se löytyy lisäohjeiden kera opettajien Moodlesta TOP-keskuksen alueelta (kirjaudu OPAS-tunnuksella).

Sovellusten asentaminen

Koulutunnuksilla kytketyissä iPadeissä sekä oppilaiden henkilökohtaisissa iPadeissä sovellukset ladataan normaalisti Apps@Work-nimisen sisäisen sovelluskaupan kautta. Kaupassa tarjolla olevien sovellusten lataamiseen ei tarvita salasanoja, vaan ne voi asentaa kuka tahansa käyttäjä (opettaja, oppilas), ei tarvitse olla TVT-vastaava. Ks. edellä mainitun ohjeen luku 6.

Mikäli Apps@Workissä ei ole tarvitsemaasi sovellusta, se tilataan ServiceDeskistä tilauslomakkeella, ks. alla. Ennen tilauksen tekemistä on syytä arvioida sovellus tietosuojan näkökulmasta. Tätä varten on luotu opetuksen sovellusten ja verkkopalveluiden tarkistuslista, joka löytyy täältä (kirjautuminen Metku/Dotku: tunnus@adturku.fi + sähköpostin salasana). Huom – tarkistuslista on tarkoitettu herättämään pohdintaa sovellusten tietosuojan ja tietoturvan tasosta. Lista ei anna suoraa vastausta, voiko sovelluksen ottaa käyttöön, vaan arviointi ja päätös on tehtävä aina tapauskohtaisesti.

Maksulliset sovellukset veloitetaan koululta ja niiden tilaajalla pitää olla hankintaoikeudet. Kun tilaus on käsitelty ja palvelupyyntö kuitattu, sovelluksen voi asentaa Apps@Work-kaupasta.

Muita ohjevideoita TVT-vastaaville

Appsin liittäminen labeliin

Videolla liitetään appsi ennalta tehtyyn labeliin, joka sisältää halutut iPadit.

Appsin etäasennus

Videolla etäasennetaan appsi tiettyyn labeliin, johon kuuluu halutut laitteet.