Opetuksen järjestäjä vastaa oppimisympäristöjen turvallisuudesta sekä tietosuojasta. Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kasvatus- ja opetustyössä voidaan käyttää vain opetuksen järjestäjän hyväksymiä sovelluksia. Sovelluksilla tarkoitetaan tässä laitteille asennettavien ohjelmistojen lisäksi myös selainpohjaisia digitaalisia palveluita.

Tarkista ensiksi, onko sovellus jo hyväksytty opetuskäyttöön.

  • Hyväksyttyjen sovellusten lista löytyy Dotkusta > Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus > Tietosuoja (vasemmassa reunassa).
  • Sovelluksen käyttöön voi liittyä rajoituksia, jotka opettajan täytyy tietää. Em. listaan on kirjattu hyväksyttyjen sovelluksen kohdalle myös mahdolliset rajaukset.
  • Ks. tarkempi ohje henkilöstölle. (Kirjaudu edu.turku.fi-tunnuksella.)

Jos sovellusta ei ole hyväksytty opetuskäyttöön:

  • Tilaaja pyytää sovelluksen tietosuojan ja turvallisuuden arviointia tällä lomakkeella.
  • TOP-keskus toteuttaa arvioinnin ja ilmoittaa tuloksesta. Arvioinnissa voidaan käyttää asiantuntijakumppania. Huomioi suunnittelussasi, että arviointi voi kestää muutaman viikon.
  • Ks. tarkempi ohje henkilöstölle. (Kirjaudu edu.turku.fi-tunnuksella.)

Maksullisesta sovelluksesta tilaaja voi joutua tekemään tilauksen tai/ja hankintapäätöksen erikseen.

Toimintamalli on uusi ja kevät 2023 on käyttöönottovaihetta. Ohjeita ja dokumentteja päivitetään tarpeen mukaan.

Lisälinkkejä:

Lisätietoa: Mikko Hirvonen