Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut, verkkolomakkeet, tiedostot, videot sekä muut digitaaliset palvelut ovat sellaisia, että kuka tahansa voi niitä käyttää (esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla) ja ymmärtää mitä niissä sanotaan. EU:n saavutettavuusdirektiivi ja laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta koskevat kaikkia julkisen hallinnon digitaalisia palveluita, sisältöjä ja sivustoja.

Blog.edu.turku.fi-alustalla olevien sivustojen saavutettavuus

Katso ohjesivu kotisivujen ja blogien päivittämisestä

Julkaistavien tiedostojen saavutettavuus

Toimi Office-tiedostojen (Word, Excel, PowerPoint) kanssa seuraavasti:

  • Varmista, että otsikkotekstit ovat merkitty otsikoiksi käyttämällä tyylejä – älä otsikoi lihavoimalla!
  • Lisää sisällöllisesti merkitseviin kuviin vaihtoehtoinen teksti.
  • Käytä taulukoiden ja listojen tekemiseen niille tarkoitettuja toimintoja.
  • Informaatiota sisältävien kuvien ja kaavioiden tiedot on löydyttävä joko vaihtoehtoisena tekstinä tai muutoin sen läheisyydestä.
  • Tarkista, että tekstintarkistuskieli vastaa dokumenttisi sisältöä.
  • Nimeä tiedosto selkeästi. Tarvittaessa voit kirjoittaa tiedostoa kuvailevaa lisätietoa ominaisuuksien Otsikko-kenttään (Tiedosto => Tiedot => Ominaisuudet).
  • Tarkista, että kaikkialla tiedostossa on riittävä kontrastisuhde taustan ja tekstin välillä. Esimerkiksi keltainen teksti valkoisella pohjalla ei täytä saavutettavuusvaatimuksia.
  • Suosi tiedoston julkaisua pdf-muodossa. Käytä Vie => Luo PDF-tiedosto -toimintoa – älä käytä Tallenna-toimintoa!

Saavutettavien verkkolomakkeiden laatiminen

Verkkolomakkeiden laatimisessa tulee käyttää Turun kaupungin käytössä olevia kyselyohjelmia kuten Office 365 Forms ja Webropol. Kyselyn laatijan vastuulla on huolehtia, että hänen kyselyynsä syöttämä tieto on saavutettavassa muodossa.

Lisätietoja

Miten tarkistan sivuston saavutettavuuden?
Ohjeita ja lisätietoa saavutettavuudesta MeTkussa (Ohjeet => Tietohallinto => Saavutettavuus)