Perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen käytössä on oppimisalusta Moodle (versio 3.8).

Kaikki Moodlet löytyvät yhteisen osoitteen moodle.edu.turku.fi takaa.

Kirjautuminen

Moodleen kirjaudutaan opetuksen OPAS-tunnuksella.

  • Kirjaudu Moodleen painamalla etusivulla painiketta ”Kirjaudu OPAS-tunnuksella” (ks. kuva alla).

kuva kirjautumispainikkeesta

  • Tai vaihtoehtoisesti oikeasta yläkulmasta Kirjaudu sisään > ”Kirjaudu OPAS-tunnuksella”.
  • ÄLÄ yritä kirjautua Moodleen kirjoittamalla tunnusta ja salasanaa kuvassa punaisella rastilla merkittyihin kenttiin!

kuva kirjautumisikkunasta

Ammatillisen koulutuksen Taito-Moodleen on lisäksi mahdollista tehdä erillistunnus, jos käytössä ei ole OPAS-tunnusta. Ope-Moodleen pääsee kirjautumaan vain henkilökunta.

Perusopetuksen ja lukion Moodlessa koulun TVT-vastaavat hallinnoivat koulun omaa aluetta ja he pystyvät antamaan käyttöoikeuksia oman koulun opettajille. Taito- ja Ope-Moodlessa työtilat tilataan Moodle-tukitiimiltä.

Ohjeita

Ohje opettajalle: kurssipohjan tekeminen Moodleen

Ohje TVT-vastaaville: opettajan oikeuksista

MoodleDocs: Suomenkielinen dokumentaatio versiolle 3.0 ja sitä tuoreemmille

Tuki ja koulutus

Moodleen liittyvissä tukiasioissa palvelee Moodle-tuki sähköpostitse:
moodletukiturku.fi
Tätä kautta myös Taito-Moodlen ja Ope-Moodlen kurssipohjien (työtilojen) tilaukset.

Moodle-koulutuksia Turun sivistystoimialan opettajille järjestetään kolmentasoisia. Ajankohdat ja ilmoittautumislinkin löydät mm. sivulta edu.turku.fi/koulutus/ .

Rehtori/johtaja/koulutuspäällikkö voi tilata koulutusta sekä ”Moodle-vierihoitoa” myös suoraan koululle. Ota yhteys Jarkko Lehmuskenttään (moodletukiturku.fi).

Moodleen integroituja palveluita ja lisäosia

  • Poodll – ääntä sisältävät tehtävät mm. kieltenopetukseen
  • Vain lukio: Turnitin Feedback Studio – palautus, plagioinninesto ja arviointi (info)
  • Wiris-matematiikkaeditori (info)
  • Vain suomenkielinen perusopetus: Edustore – sähköisten oppimateriaalien jakelukanava (info)