Erilaisten kokousten järjestäminen sähköisten järjestelmien avulla säästää runsaasti työaikaa ja matkakuluja, kun siirtymiseen paikasta toiseen ei kulu työaikaa. Samoilla palveluilla onnistuu usein myös kansainväliseen toimintaan liittyvä yhteydenpito ja tilaisuuksien striimaaminen verkkoon.

Verkkokokoukset

Verkkokokouksiin on käytettävissä Teams sekä Google Meet.

Webinaarit ja striimaukset

Etäyhteyksiin soveltuvia palveluita

Teams-kokous

Monissa tapauksissa (max 1000 osallistujaa) tilaisuuden välittäminen verkkoon voidaan hoitaa tavallisena Teams-kokouksena. Kokouksen perustajan kannattaa säätää kokousasetukset kuitenkin niin, että esittäjäoikeus on vain hänellä itsellään (tai valituilla henkilöillä) eivätkä osallistujat voi käyttää mikrofonia tai videokuvaa eikä keskustelu ole käytössä. Kokousasetuksia voit muuttaa esimerkiksi menemällä etukäteen kyseiseen Teams-kokoukseen ja valitsemalla kolmen pisteen takaa Kokousasetukset. On suositeltavaa käyttää Teamsin työpöytäversiota.

Teams Livetapahtuma

Teams Livetapahtuma mahdollistaa tilaisuuksien etävälittämisen suurillekin yleisömäärille. Lisäksi Livetapahtumiin voi ottaa käyttöön kysymysosion, joka mahdollistaa moderoidun keskustelun ja kommentoinnin. Livetapahtumassa tuottaja- ja esittäjäroolissa olevien henkilöiden pitää käyttää Teamsin työpöytäversiota.

Ohje Teams Livetapahtuma -striimaukseen (pdf)
Video-ohje Teams Livetapahtuman järjestämiseen

YouTube

Seminaareja, koulutustilaisuuksia, koulujen juhlia ja muita vastaavia tapahtumia voi välittää verkkoon myös YouTuben kautta. Tarvitset Google-tilin sekä ilmaisen Open Broadcaster Softwaren (OBS). OBS vaatii ohjelma-asennuksen striimiä lähettävälle koneelle.

Ohjeet YouTube-striimaukseen (pdf)

Luvat ja tekijänoikeudet

Etävälitettävää tilaisuutta järjestävän pitää itse varmistua kuvauslupien kaltaisista asioista (kuka saa ja kuka ei saa näkyä). Lisäksi esimerkiksi musiikkiesityksiä sisältävien tallenteiden jakeluun voi liittyä tekijänoikeudellisia rajoitteita.