TVT-perehdytys kasvatus- ja opetushenkilöstölle (verkkokurssi)

7.8.2023 – 7.8.2033 – Perehdytys on suunnattu Turun kaupungin uusille opettajille ja muille kasvatus- ja opetushenkilöstöön kuuluville (varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio, ammatillinen koulutus). Verkkokurssilla tutustutaan työnantajan järjestämiin tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön palveluihin. Tälle verkkokurssille voit osallistua koska tahansa lukuvuoden aikana ja se suoritetaan itsenäisesti Moodle-alustalla. Kirjaudu sisään painikkeella ”OPAS-kirjautuminen”. Kurssin lopussa on kysymyksiä, joilla voit varmistaa osaamisesi. Kurssin […]

Tietoturvan ja tietosuojan verkkokurssi

1.1.2024 – 30.6.2024 – Tietoturvan verkkokurssi on suunniteltu erityisesti kasvatus- ja opetusalalla työskenteleville henkilöille. Kurssiin sisältyy automaattisesti tarkistettavia tehtäviä sekä kirjoitustehtäviä, jotka tarkistetaan alla olevien ohjeiden mukaisesti. Kurssin sisältö koostuu kolmesta osiosta: Tietoturva Tietosuoja Tekijänoikeudet lyhyesti Jokaisen osion jälkeen on osiotentti, jonka läpäiseminen edellyttää 2/3 oikeita vastauksia. Hyväksyttyjen osiotenttien jälkeen avautuu lopputentti, jonka läpäisy edellyttää 8/10 oikeita vastauksia. Hyväksytyn […]

Ergonomiaa opetushenkilöstölle -verkkokurssi

1.1.2024 – 30.6.2024 – Ergonomiaa opetushenkilöstölle -verkkokurssi on suunniteltu erityisesti peruskoulun ja toisen asteen opettajille mutta se soveltuu myös muille kasvatus- ja opetusalalla työskenteleville. Kurssin materiaalin on tehnyt koululaisten kanssa paljon työskennellyt fysioterapeutti Taija Iivonen. Kurssin voi suorittaa täysin itsenäisesti. Kurssi koostuu neljästä osiosta: Ergonomian kurssimateriaali Ergonomian oppitunti – katso ohjevideot ja toteuta ergonomian opetustuokio Materiaalitehtävä – lue ja […]

Office-ohjelmia itseopiskeluna (koko kevätkausi)

1.1.2024 – 30.6.2024 – Olisitko kiinnostunut syventämään osaamistasi Office-ohjelmista itseopiskeluna? TOP-keskus on hankkinut käyttöoikeuksia sisältökirjastoon, jota voi hyödyntää omatoimiseen opiskeluun. Sisältöinä on monipuolisesti eri aihealueiden videoita, jotka on valmiiksi pilkottu sopivan kestoisiin osiin harjoituksineen. Materiaaleja löytyy sekä peruskäyttöön että edistyneeseen käyttöön. Aiheina mm. Excel taulukkolaskenta – Ensiaskeleet ohjelmaan Excel – Kaaviot ja grafiikka Excel tietokannat – Perusteet haltuun Excel […]

Digiä luontotoimintaan

9.2.2024 – 15.3.2024 klo 12:30 – 15:30 – Tule mukaan oppimaan, miten voit hyödyntää digipedagogiikkaa luontotoiminnassa lasten kanssa varhaiskasvatuksessa sekä alkuopetuksessa! Koulutus koostuu kahdesta iltapäiväkoulutuksesta. Ensimmäinen kerta alkaa teorian tasolla TOP-keskuksessa; tutustutaan erilaisiin digitaalisiin sovelluksiin ja laitteisiin, jotka tukevat oppimista luonnossa. Ensimmäinen kurssikerta sisältää myös valmistautumista toisen kerran toimintaan. Toisella koulutuskerralla tapaamme Halistenkosken parkkipaikalla. Tehdään käytännön harjoitteita luonnossa. Pukeudu sään mukaan ja varaa […]

Tietokoneen ja iPadin perustaidot innostavasti haltuun varhaiskasvatuksessa!

28.2.2024 – 13.3.2024 klo 12:30 – 15:30 – Kurssin aikana opitaan yhdessä tietokoneen sekä iPadin perustaidot. Etenemme rauhallisesti harjoitellen aivan alkeista esim. tutustuen Word-sovelluksen maailmaan, sähköpostin salaisuuksiin, Teamsissa toimimiseen ja iPadin peruskäyttöön. Kurssin edetessä saa esittää reilusti kouluttajalle toiveita aiheista mitä toivoo oppivansa ja missä haluaa haastaa itseään. Digirohkeus on tulevaisuuden taito! Kurssi rakentuu kahdesta koulutuksesta kokonaisuudeksi: 28.2. klo 12:30-15:30 (tietokoneosuus) 13.3. klo […]

Lukion TVT-vastaavien ja -tutorien koulutus

4.3.2024 klo 8:30 – 12:00 – Kutsukoulutus opettajille, jotka rehtori on omasta lukiosta nimennyt. Ota mukaasi yksi koepalvelin + varapalvelin (+ mahdolliset ongelmalliset palvelinkoneet). Katsomme päivitysasiat yhdessä ja ratkomme mahdollisia ongelmia. Ohjelma 8.30 Kevään yo-kirjoituksiin valmistautuminen 9.45 kahvitauko 10.00 Lukiolaiskannettavien elinkaari 10.40 Ajankohtaisia asioita 11.00 Tulevat koulutusaiheet ja -toiveet 11.15 Lounas 12.00 Tilaisuus päättyy

Monipuolinen toiminta Teamsissa

6.3.2024 klo 9:00 – 15:00 – Peruskoulun ja toisen asteen opettajille suunnattu koulutus, jossa perehdytään Teamsin monipuoliseen opetuskäyttöön. Oppilasryhmälle luodusta tiimistä saat oppimisympäristön, jossa olet erilaisin tavoin vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja voit kerätä suoritukset sekä oppilastyöt yhteen paikkaan. Koulutuksessa käydään lisäksi läpi tiimin luontiin ja hallintaan liittyvät perustoiminnot sekä tarvittaessa myös OneDrive-palvelun käyttö opettajan henkilökohtaisena tiedostojen tallennuspaikkana. Osallistujan omassa organisaatiossa pitää […]

Polkuja ohjelmoinnin alkeista robotiikkaan

7.3.2024 klo 9:00 – 15:00 – Mitä ohjelmointi on? Miten ohjelmoinnillinen ajattelu kehittyy lapsuudessa? Koulutuksessa tutustutaan ja harjoitellaan ensin alkeisohjelmointia ilman robotiikkaa. Opetellaan käyttämään TOP-keskuksen lainalaitteina löytyviin, opetuskäyttöön soveltuvia ohjelmointirobotteja: Bee-Bot Blue-Bot Kubo Matatalab Sphero Indi Koulutus on suunnattu opetuksen ammattilaisille, joilla on intoa opetella ohjelmointiosaamisen alkeita sekä halua lähteä kehittämään omaa työtä koulutuksen herättämien ideoiden pohjalta. Koulutus pohjautuu Uusien lukutaitojen […]

Tukiälyä oppimisen ja opettamisen tueksi (TVT-vastaaville ja digitutoreille)

11.3.2024 klo 12:00 – 13:45 – Tekoäly, tukiäly, koneoppiminen..? Reilu vuosi sitten tekoäly tuli meidän kaikkien tietoisuuteemme ChatGPT:n myötä ja sen jälkeen vauhti on vain kiihtynyt tekoälyn tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä niin oppimisessa, opettamisessa kuin johtamisessakin. Parhaimmillaan tekoäly pystyy aidosti auttamaan jokaista meistä pääsemään parempiin tuloksiin ja vapauttamaan aikaa ja  resursseja olennaisempaan. Tervetuloa kuulemaan, mitä tekoäly mahdollistaa opettamisessa ja oppimisessa nyt ja […]

Tukiälyä rehtorin työn ja opetuksen tueksi (rehtoreille ja koulutuspäälliköille)

11.3.2024 klo 14:00 – 15:45 – Tekoäly, tukiäly, koneoppiminen..? Reilu vuosi sitten tekoäly tuli meidän kaikkien tietoisuuteemme ChatGPT:n myötä ja sen jälkeen vauhti on vain kiihtynyt tekoälyn tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä niin oppimisessa, opettamisessa kuin johtamisessakin. Parhaimmillaan tekoäly pystyy aidosti auttamaan jokaista meistä pääsemään parempiin tuloksiin ja vapauttamaan aikaa ja  resursseja olennaisempaan. Tervetuloa kuulemaan, mitä tekoäly mahdollistaa rehtorin tai koulutuspäällikön työssäsi nyt […]

Piin päivän ideoita matematiikkaan

14.3.2024 klo 9:00 – 15:30 – Toiminnallinen ja monipuolinen matematiikkakoulutus, joka pidetään teemaan sopivasti Piin päivänä 14.3. Piinaava pakopeli – Maarit Savolainen Piirejä, pinta-aloja ja tilavuuksia toiminnallisesti – Maarit Savolainen Piirtämistä GeoGebralla – Maarit Savolainen Piileviä mahdollisuuksia tekoälyssä? – Janne Maunu Piinkovaa itsearviointia OneNotella – Janne Maunu Koulutus on suunnattu luokanopettajille (4-6) ja aineenopettajille (yläkoulu ja toinen aste). Matemaattisten Aineiden Opettajien […]

Erityisen arkista pädipedagogiikkaa (ala– ja yläkoulut)

15.3.2024 klo 9:00 – 15:00 – Oletko erityisopettaja tai S2 –opettaja? Tai onko luokassasi muuten paljon erityistarpeita? Puhalla pölyt pädisi päältä ja tule oppimaan erityisopettajalta toiselle arkisen helppoja vinkkejä siihen, kuinka saat pädistä oppimisen tehokkaan edistäjän. Erityisopetuksen hengessä etenemme oppijatahtisesti ja tarpeen mukaan myös eriyttäen. Tässä koko päivän koulutuksessa käymme alkuun läpi helpoimmat keinot hyödyntää pädin apukäyttö- ja ääniominaisuuksia, kuten tekstisisällön […]

Lisää erityisen arkista pädipedagogiikkaa (jatkokurssi erityis- ja S2 -opettajille)

20.3.2024 klo 9:00 – 15:00 – Tämä koulutus on jatkokurssi niille, jotka ovat jo osallistuneet Erityisen arkista pädipedagogiikkaa -koulutukseen. Viime koulutuksessa pääsit puhaltamaan pölyt pois pädisi päältä ja nyt olet valmis oppimaan lisää! Etenemme edelleen oppijatahtisesti ja tarpeen mukaan myös eriyttäen. Tässä koko päivän koulutuksessa syvennämme aiemmin opittuja taitoja ja perehdymme laajemmin mm. sähköisten kokeiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Aiemman koulutuksen hengessä tarkoituksena […]

Elävöitä historian opiskelu Minecraftin avulla

21.3.2024 klo 9:00 – 15:00 – Tutustumme tapoihin, joilla saat historian oppisisällöt elämään pelillisin keinoin. Erityistaitoja et tarvitse, riittää, että hallitset Minecraftin alkeet (liikkuminen pelimaailmassa). Osallistujan omassa organisaatiossa pitää olla käytössä Microsoft 365 -ympäristö. Tämä koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa OSKAR – Osaamisen kuvaukset arjessa -hanketta.

Digipaja

21.3.2024 klo 9:00 – 15:00 – Digipaja on matalan kynnyksen tilaisuus saada apuja ja neuvoja mm. Microsoft 365-, blogi- ja iPad-asioissa. Voit tulla myös työstämään omia materiaalejasi tai vain harjoittelemaan laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä. Paikalla on TOP-keskuksen henkilökuntaa auttamassa ja vastaamassa kysymyksiisi. Digipaja on käynnissä klo 9-15: voit tulla mukaan koko päiväksi tai tulla pistäytymään lyhyemmäksi aikaa silloin kun sinulle sopii. […]

Pienet tutkijat – innostavaa STEAM-kasvatusta!

12.4.2024 klo 9:00 – 15:00 – Koulutuksessa käymme aluksi läpi lyhyesti tiedekasvatuksen sekä STEAM-pedagogiikan perusteita varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen näkökulmasta katsottuna. Tutustumme iPadin käyttöön tiedekasvatuksen tukena. Koulutuksessa harjoittelemme arjessa helposti toteutettavaa STEAM-pedagogiikkaa. Opettelemme yhdessä käytännön tiedekokeita, jotka soveltuvat tehtäväksi 3-6-vuotiaiden lasten kanssa. Tämä koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa OSKAR – Osaamisen kuvaukset arjessa -hanketta.

åppi-sovellus: Opi innostavasti lisätyn todellisuuden avulla

25.4.2024 klo 14:00 – 15:30 – Tule kokeilemaan helppoa tapaa hyödyntää lisättyä todellisuutta opetuksessa åppi-sovelluksen avulla! Turussa kehitetty åppi-sovellus on lisätyn todellisuuden (AR) oppimisympäristö, joka liikuttaa opiskelijoita Aurajokirannassa. Ideana on etsiä Aurajokirannasta kartalle merkittyjä AR-kohteita ja oppia niiden avulla lisää Turun monipuolisesta historiasta ja luonnosta. Sovellus tarjoaa toiminnallisuutta ja helpon tavan järjestää opetusta ulkona. Sovelluksen tavoitteena on kannustaa opiskelijoita liikkumaan kaupunkiympäristössä […]

Digipaja

7.5.2024 klo 9:00 – 15:00 – Digipaja on matalan kynnyksen tilaisuus saada apuja ja neuvoja mm. Microsoft 365-, blogi- ja iPad-asioissa. Voit tulla myös työstämään omia materiaalejasi tai vain harjoittelemaan laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä. Paikalla on TOP-keskuksen henkilökuntaa auttamassa ja vastaamassa kysymyksiisi. Digipaja on käynnissä klo 9-15: voit tulla mukaan koko päiväksi tai tulla pistäytymään lyhyemmäksi aikaa silloin kun sinulle sopii. […]

Digipaja

11.6.2024 klo 9:00 – 15:00 – Digipaja on matalan kynnyksen tilaisuus saada apuja ja neuvoja mm. Microsoft 365-, blogi- ja iPad-asioissa. Voit tulla myös työstämään omia materiaalejasi tai vain harjoittelemaan laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä. Paikalla on TOP-keskuksen henkilökuntaa auttamassa ja vastaamassa kysymyksiisi. Digipaja on käynnissä klo 9-15: voit tulla mukaan koko päiväksi tai tulla pistäytymään lyhyemmäksi aikaa silloin kun sinulle sopii. […]