För att tekniskt kontrollera tillgängligheten kan man använda den avgiftsfria webbtjänsten WAVE Web accessibility evaluation tool. Ange webbplatsens adress, t.ex. https://blog.edu.turku.fi/esimerkkikoulu/ (=Esimerkkikoulu-webbplatsens förstasida) i Web page address-fältet och tryck på pilen i änden av fältet.

WAVE-palvelun osoitekenttä.

Obs! Analysen som du får som resultat gäller bara den utvalda sidan. Upprepa WAVE-kontrollen åtminstone för de viktigaste sidorna (t.ex. förstasidan, kontaktuppgifterna och personalen) och de senaste artiklarna på din webbplats.

Wave-tjänsten analyserar webbplatsen och visar fel (Errors, med röd färg) och anmärkningar (Alerts, med gul färg) som gäller tillgängligheten. Samtidigt visas annan information om webbplatsens struktur och kod som anknyter till tillgängligheten. Punkten Contrast Errors berättar om punkterna på webbsidan där kontrasten till exempel mellan textfärgen och bakgrundsfärgen är för liten och kan försvåra läsbarheten. Du får mer exakt information om observationerna genom att klicka på ifrågavarande punkter på sidan eller genom att välja detaljvyn i sidomenyn bakom flaggikonen. I allmänhet borde de röda punkterna korrigeras och de gula punkterna åtminstone kontrolleras; andra punkter kan man förbise.

Kuvakaappaus WAVE-palvelun käytöstä.

Vad ska man göra med WAVEs observationer?

Se anvisningar för uppdateringen av bloggar här