Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä arvioidaan Turussa valtakunnallisten kyselytyökalujen avulla, joita Turku on ollut myös mukana kehittämässä. Kyselyt ovat suomeksi ja ruotsiksi. Opettajat ja rehtorit saavat kyselyiden vastauksista käyttöönsä raportteja, joita käytetään uuden opetussuunnitelman tvt-opetuskäytön tavoitteiden ja omien investointiemme vaikuttavuuden arvioinnissa. Tutkimusluvan on myöntänyt toimialajohtaja Timo Jalonen. Vastauksia odotetaan kaikilta kohderyhmään kuuluvilta.

Oppika oppilaille ja opiskelijoille

 • Oppilaskysely Oppikaan http://oppika.fi/ vastaavat kaikki 2., 5. ja 8. luokkien oppilaat sekä lukion 1. vuoden opiskelijat. Vastaaminen 2.3. mennessä. (Huom! Lukion kyselyssä puhutaan 1. vsk opiskelijoista, mutta lukio voi halutessaan kohdentaa kyselyn 1. vuoden sijaan  2. vuoden opiskelijoihin.)
 • Opettajan tulee kirjautua palveluun etukäteen ja luoda kysely, jotta hän saa vastausavaimen oppilaille/opiskelijoille (heidän ei siis tarvitse kirjautua). Palvelusta löytyy tähän tarkemmat ohjeet (ks. esim. http://oppika.fi/home/ohje_opettaja ).
 • Oppilaat/opiskelijat täyttävät kyselyn internetissä, eli vastaamiseen tarvitaan tietokone, tabletti tai älypuhelin sekä verkkoyhteys. Keskimäärin oman luokka-asteen kyselyyn vastaamiseen menee 2.-luokkalaisilla noin 15 min ja 5.- ja 8.-luokkalaisilla ja lukiolaisilla noin 20 minuuttia.
 • Vastaaja saa lopuksi tulosraportin, jossa osaa hänen vastauksistaan verrataan kaikkiin muihin samaan kyselyyn valtakunnallisesti vastanneisiin. Raportin voi halutessaan tallentaa pdf-tiedostona.
 • Opettaja saa vastaukset luokkatasolla, ei henkilökohtaisia vastauksia, ja voi palata niihin myöhemmin kirjautumalla Oppikaan tunnuksillaan. Kirjautuneena opettajalla on käytössään myös lisämateriaalia, esimerkiksi kyselyiden opeoppaat, tuntisuunnitelma ja pohja huoltajille lähetettävään viestiin.
 • Rehtori voi tarkastella tuloksia joko luokittain tai luokka-asteittain (rehtoreille lähetetty ohje erillisessä viestissä 1.2.2018)

Opeka opettajille

 • Uusittuun opettajien Opekaan http://opeka.fi/vastaavat kaikki perusopetuksen, lukion ja ammatti-instituutin opettajat 2.3. mennessä.
 • Opekaan kirjaudutaan sähköpostiosoitteella; jos salasana on unohtunut, uuden saa tilattua sähköpostiin.
 • Uudistuksen jälkeen Opekassa ei ole enää yksityiskohtaisia laite- ja ohjelmistokysymyksiä. Arviointia ja ammatillista kehittymistä kuvaavia kysymyksiä on lisätty.
 • Rehtori saa pyytämällä raportin koulunsa opettajien vastauksista TOP-keskuksesta  / Saila Visti.
 • Opeka-kyselyn tuloksia hyödynnetään Turussa yhtenä operatiivisen sopimuksen mittarina, joten on erittäin tärkeää, että jokainen opettaja vastaa kyselyyn.

On tarkoitus, että kyselyiden tuloksista on koko sivistystoimialalle sekä koululle hyötyä kehittämistoimia pohdittaessa. Kyselyiden tuloksia tarkastellaan myös koko kaupungin tasolla sekä valtakunnallisesti.

Ropeka esimiehille

Ropeka http://ropeka.fi/ on valtakunnallinen rehtoreiden kanssa kehitetty itsearviointityökalu, joka soveltuu myös koulutuspäälliköiden käyttöön. Sen avulla yksikön esimies voi arvioida yksikkönsä digitaalisen toimintaympäristön tilaa ja kehitystarpeita sekä verrata tilannetta muiden kuntien vastauksiin. Ropekan tarkoituksena on tukea oman yksikön kehittämistyötä ja antaa rehtoreille ja johtajille arvioitua tietoa siitä, mitä kehittämistarpeita on liittyen digitaaliseen toimintaympäristöön ja sen pedagogiseen käyttöön.

Lisätietoa

Jos kyselyihin vastaamisesta herää kysymyksiä, ole yhteydessä TOP-keskukseen / Saila Visti.

TVT-kyselyt Opeka ja Oppika käynnissä
Merkitty: