Innokas-logo

Valtakunnallinen Innokas-verkosto ohjaa kouluja luovuuteen ja innovatiivisuuteen teknologian avulla sekä järjestää koulutusta eri paikkakunnilla ja verkossa. Turku on mukana Innokas-verkoston toiminnassa.

Opettaja – kannattaa hyödyntää mahdollisuus oppia ammattitaitoisten kouluttajien ohjauksessa STEAM-taitoja! Innokas-koulutukset ovat sinulle maksuttomia.

KIINNOSTAAKO OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA 2.0? 

Luokan- ja aineenopettajille – sisältää lähipäivän TOP-keskuksessa!

Suuren suosion vuosina 2016 ja 2017 saavuttanut Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? -kiertue palaa uudistettuna Innokas-verkoston ohjelmaan. Tule oppimaan ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun perusteet tai päivittämään osaamisesi ajan tasalle.  Osallistumalla koulutukseen saat sekä uusimman tiedon ohjelmoinnin opetuksen pedagogisista menetelmistä että käytännön vinkkejä opetuksessa toteutettavaksi. Ohjelma rakentuu itsenäisesti tutustuttavista lyhyistä ja innostavista videoista, etänä toteutettavista osioista ja lähitapaamisena kymmenellä paikkakunnalla toteutettavasta kiertuepäivästä (Turku 9.2.2023). Voit osallistua joko pelkästään ensimmäiseen osioon tai kaikkiin kolmeen koulutusosioon.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:

http://www.innokas.fi/tapahtumat/kiinnostaako-ohjelmointi-ja-robotiikka/


LUOVAA TEKNOLOGIAOSAAMISTA VARHAISKASVATUKSEEN

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle – sisältää lähipäivän TOP-keskuksessa!

Tule kehittämään luovaa teknologiaosaamistasi varhaiskasvatuksen työyhteisössäsi ja lapsiryhmässäsi! Innostu luovan teknologiavärkkäilyn uusista tuulista sekä tutustu leikilliseen ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun opetukseen varhaiskasvatuksessa! Osallistumalla koulutukseen saat käytännön vinkkejä suoraan päiväkodissa toteutettavaksi ja toiminnan jakamisen tueksi. Koulutus rakentuu kolmesta osiosta ja sisältää lähipäivän Turussa (TOP-keskuksessa) 1.3.2022.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:

https://www.innokas.fi/tapahtumat/luovaateknologiaavaka/


INNOVATIIVISET OPETTAJAT -KOULUTUS

Luokan- ja aineenopettajille  – kokonaan etänä

Innovatiivisuus opetuksessa voi toteutua monella eri tasolla – Innovatiiviset opettajat -koulutus tarjoaa työkaluja niin oppilaiden innovaatiokasvatuksen tukemiseen, opettajan oman osaamisen vahvistamiseen kuin työyhteisön toiminnan kehittämiseen. Koulutuksen sisältämille etäoppitunneille osallistutaan yhdessä oppilaiden kanssa: tunnit tarjoavat käytännön vinkkejä innovaatioprosessin läpiviemiseen sekä tutustuttavat konkreettisesti erilaisiin osallistaviin, digitaalisiin työtapoihin. Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan etänä.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: 

http://www.innokas.fi/tapahtumat/innovatiiviset-opettajat-koulutus/ 


UUTTA LUOVAT DIGITYÖTAVAT -KOULUTUS

Luokan- ja aineenopettajille  – kokonaan etänä

Uutta luovat digityötavat -koulutus tarjoaa opettajille ja oppilaille uusia näkökulmia digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen. Koulutus koostuu neljästä osiosta: 1) Uutta luovat digityötavat käytännössä -etäoppitunnit, 2) Osallistavat opetuksen ja oppimisen digitaaliset välineet ja työtavat -reflektioiltapäivä, 3) Opetuskokeilut ja 4) Loppuwebinaari. Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan etänä.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: 

http://www.innokas.fi/tapahtumat/uutta-luovat-digityotavat/ 


Innokas-koulutukset löydät myös TOP-keskuksen koulutussivulta.


Ilmoittaudu Innokas-koulutuksiin – STEAMiä käytännönläheisesti!
Merkitty: